Προαιρετικά, ένας χρήστης-χειριστής μπορεί να προετοιμάσει μια Πύλη SD-WAN για το Bastion Orchestrator.

Για να προετοιμάσετε ένα Πύλη SD-WAN για τον Bastion Orchestrator, εκτελέστε τα ακόλουθα βήματα.

Προϋποθέσεις

Διαδικασία

  1. Σε ένα πρόγραμμα περιήγησης web, εκκινήστε το Orchestrator παραγωγής και συνδεθείτε ως χρήστης-χειριστής.
  2. Στην πύλη χειριστή, κάντε κλικ στην καρτέλα Διαχείριση πυλών (Gateway Management) από το επάνω μενού και, στη συνέχεια, επιλέξτε Πύλες (Gateways) από το αριστερό μενού πλοήγησης.
  3. Επιλέξτε μια Πύλη SD-WAN για προεργασία προς το Bastion Orchestrator και κάντε κλικ στην επιλογή Προεργασία προς Bastion (Stage to Bastion).
    Σημείωση: Μπορείτε να προετοιμάσετε μόνο μία Πύλη SD-WAN που χρησιμοποιείται από ένα μη ενεργοποιημένο Edge στο Bastion Orchestrator.
    Η επιλεγμένη πύλη βρίσκεται σε στάδιο προεργασίας προς το Bastion Orchestrator όπως φαίνεται στο παρακάτω στιγμιότυπο οθόνης.
  4. Για να καταργήσετε μια πύλη σε προεργασία από το Bastion Orchestrator, κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότερα (More) > Κατάργηση προεργασίας από Bastion (Unstage from Bastion).