Ένα από τα προαπαιτούμενα για τη διαμόρφωση του Bastion είναι η δημιουργία ενός νέου εταιρικού προφίλ με ελάχιστη διαμόρφωση, με σκοπό τη δημιουργία ενός εταιρικού πελάτη σε ένα Bastion Orchestrator.

Για να δημιουργήσετε ένα προφίλ, εκτελέστε τα ακόλουθα βήματα:

  1. Στην υπηρεσία SD-WAN της πύλης επιχείρησης, κάντε κλικ στην καρτέλα Διαμόρφωση (Configure).
  2. Από το αριστερό μενού, επιλέξτε Προφίλ (Profiles). Θα εμφανιστεί η σελίδα Προφίλ (Profiles).
  3. Στη σελίδα Προφίλ (Profiles), κάντε κλικ στην επιλογή Νέο προφίλ (New Profile).
  4. Εισαγάγετε ένα όνομα και μια περιγραφή για το νέο προφίλ και κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία (Create).

Το νέο προφίλ με ελάχιστη διαμόρφωση δημιουργείται και εμφανίζεται στη σελίδα Προφίλ (Profiles).