Για να ρυθμίσετε την αντιγραφή του SASE Orchestrator, εκτελέστε τα ακόλουθα βήματα:

 1. Κάντε κλικ στην επιλογή Αντιγραφή (Replication) από τον πίνακα περιήγησης για να εμφανίσετε την οθόνη Αντιγραφή Orchestrator (Orchestrator Replication).

  disaster-recovery-orchestrator-replication

 2. Ενεργοποιήστε το Orchestrator σε αναμονή επιλέγοντας το κουμπί επιλογής Αναμονή (Ρόλος αναπαραγωγής) (Standby (Replication Role)).

  disaster-recovery-enable-for-standby-button

 3. Κάντε κλικ στο κουμπί Ενεργοποίηση για αναμονή (Enable for Standby).

  Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου επιτυχία Επιτυχία Orchestrator (Orchestrator Success), που υποδεικνύει ότι το Orchestrator έχει ενεργοποιηθεί για αναμονή και ότι θα γίνει επανεκκίνηση του Orchestrator σε κατάσταση αναμονής.

  disaster-recovery-standby-mode-success-dialog-box

 4. Κάντε κλικ στο OK.

  disaster-recovery-standby-orchestrator

  Μετά τη διαμόρφωση του Orchestrator σε αναμονή για αντιγραφή, διαμορφώστε το ενεργό Orchestrator σύμφωνα με τις παρακάτω οδηγίες.