Ολοκληρώστε τις ακόλουθες αρχικές εργασίες διαμόρφωσης:

  • Διαμόρφωση ιδιοτήτων συστήματος
  • Ρύθμιση αρχικού προφίλ χειριστή
  • Ρύθμιση λογαριασμών χειριστή
  • Δημιουργία πυλών
  • Εγκατάσταση ομάδων πυλών
  • Δημιουργία λογαριασμού πελάτη / λογαριασμού συνεργάτη