Η δυνατότητα Αποκατάστασης Καταστροφών (DR) του SASE Orchestrator αποτρέπει την απώλεια αποθηκευμένων δεδομένων και συνεχίζει τις υπηρεσίες SASE Orchestrator σε περίπτωση αποτυχίας του συστήματος ή του δικτύου.

Το SASE Orchestrator DR περιλαμβάνει τη ρύθμιση ενός ενεργού/εφεδρικού ζεύγους SASE Orchestrator με αντιγραφή δεδομένων και μηχανισμό ανακατεύθυνσης που ενεργοποιείται με μη αυτόματο τρόπο.
  • Ως εκ τούτου, ο στόχος του χρόνου αποκατάστασης (RTO) εξαρτάται από τη ρητή ενέργεια του χειριστή για ενεργοποίηση προβιβασμού του διακομιστή που βρίσκεται σε αναμονή.
  • Ο στόχος του σημείου αποκατάστασης (RPO), ωστόσο, είναι ουσιαστικά μηδέν, ανεξάρτητα από το χρόνο αποκατάστασης, γιατί όλες οι ρυθμίσεις παραμέτρων αντιγράφονται άμεσα. Η παρακολούθηση των δεδομένων που θα είχαν συλλεχθεί κατά τη διάρκεια της διακοπής αποθηκεύεται προσωρινά στα Edge και τις πύλες εν αναμονή του προβιβασμού του διακομιστή αναμονής.
Σημείωση: Η DR είναι υποχρεωτική. Για άδειες χρήσης και τιμολόγηση, επικοινωνήστε με την ομάδα πωλήσεων του VMware για υποστήριξη.

Ζεύγος Ενεργό/Σε αναμονή

Σε μια ανάπτυξη DR του SASE Orchestrator, δύο πανομοιότυπα συστήματα SASE Orchestrator διαμορφώνονται ως ζεύγος ενεργό/σε αναμονή. Ο χειριστής μπορεί να προβάλει την κατάσταση ετοιμότητας DR μέσω του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη web σε οποιονδήποτε από τους διακομιστές. Τα Edge και οι πύλες γνωρίζουν και τα δύο SASE Orchestrator και ενώ λαμβάνουν αλλαγές διαμόρφωσης μόνο από το ενεργό SASE Orchestrator,στέλνουν περιοδικά παλμούς DR και στα δύο συστήματα για να αναφέρουν την προβολή και των δύο διακομιστών και να υποβάλουν ερώτημα για την κατάσταση του συστήματος DR. Όταν ο χειριστής ενεργοποιεί μια ανακατεύθυνση, τα Edge και οι πύλες ενημερώνονται για την αλλαγή στον επόμενο παλμό DR.

Καταστάσεις DR

Από την προβολή ενός χειριστή, καθώς και των Edge και των πυλών, ένα SASE Orchestrator έχει μία από τις τέσσερις καταστάσεις DR:

Κατάσταση DR Περιγραφή
Αυτόνομο (Standalone) Δεν έχει διαμορφωθεί DR.
Ενεργό (Active) Το DR έχει διαμορφωθεί κι ενεργεί ως ο κύριος διακομιστής του SASE Orchestrator.
Σε αναμονή (Standby) Το DR έχει διαμορφωθεί κι ενεργεί ως ανενεργό αντίγραφο διακομιστή SASE Orchestrator.
Zombie (Zombie) Το DR είχε διαμορφωθεί προηγουμένως και ήταν ενεργό, αλλά δεν ενεργεί πλέον ως ενεργό ή σε κατάσταση αναμονής.

Λειτουργία χρόνου εκτέλεσης (Run-time Operation)

Όταν έχει διαμορφωθεί το DR, ο διακομιστής αναμονής εκτελείται σε περιορισμένη λειτουργία, αποκλείοντας όλες τις κλήσεις API εκτός από εκείνες που σχετίζονται με την κατάσταση DR και τους παλμούς DR. Όταν ο χειριστής καλεί μια ανακατεύθυνση, ο διακομιστής σε αναμονή προβιβάζεται για να γίνει πλήρως λειτουργικός ως αυτόνομος διακομιστής. Ο διακομιστής που ήταν προηγουμένως ενεργός μεταβαίνει αυτόματα σε κατάσταση Zombie εάν αποκρίνεται και είναι ορατός από την προώθηση αναμονής. Στην κατάσταση Zombie, οι υπηρεσίες ρύθμισης παραμέτρων διαχείρισης αποκλείονται και οποιαδήποτε επαφή από Edge και πύλες που δεν έχουν μεταβεί στο νέο ενεργό SASE Orchestrator ανακατευθύνονται στον προβιβασμένο διακομιστή.

καταστροφή-αποκατάσταση-αντίγραφο-και-κατάσταση