Χρησιμοποιήστε την ακόλουθη εντολή για να ελέγξετε τον χώρο χρήσης του δίσκου. Βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος έχει τουλάχιστον 16 GB ελεύθερου χώρου για την αποθήκευση αρχείων κρίσιμης σημασίας, όπως αρχεία καταγραφής και πυρήνες.

vcadmin@vcg1-example:~$ sudo df -kh --total | grep total | awk '{print $4}'
77G
vcadmin@vcg1-example:~$ 

Οι συνήθεις θέσεις για την αύξηση της χρήσης δίσκου είναι /var/log, /velocloud/core και /tmp.

Σημείωση: Κάθε περίοδος λειτουργίας δημιουργεί ένα προσωρινό αρχείο που ονομάζεται /velocloud/vctcpdump.XXXX με σταθερό μέγεθος 1 MB. Αυτό το αρχείο διαγράφεται, όταν ολοκληρωθεί η περίοδος λειτουργίας.