Το παρακάτω παράδειγμα δείχνει τον αριθμό των δρομολογήσεων.
vcadmin@vcg1-example:~$ sudo /opt/vc/bin/getcntr -c memb.mod_gw_route_t.obj_cnt -d gwd-mem 
8262
vcadmin@vcg1-example:~$ 

Εάν ο αριθμός των καταχωρήσεων δρομολόγησης υπερβαίνει τη μέγιστη υποστηριζόμενη τιμή, οι πελάτες θα πρέπει να μετακινηθούν σε εναλλακτικές πύλες για να μειωθεί ο αριθμός των δρομολογήσεων.

Για υποστηριζόμενες τιμές, ανατρέξτε στο Φύλλο δεδομένων απόδοσης και κλίμακας VMware SD-WAN που δημοσιεύθηκε στην πύλη Partner Connect. Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο φύλλο δεδομένων, πρέπει να συνδεθείτε στην πύλη Partner Connect χρησιμοποιώντας τα διαπιστευτήρια συνεργάτη (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης).