Το παρακάτω παράδειγμα δείχνει τον αριθμό των συνδεδεμένων Edge. Συνιστάται να διατηρείτε τον αριθμό των διοχετεύσεων κάτω από την υποστηριζόμενη τιμή, για να μειώνεται το φορτίο της CPU και ο χρόνος αποκατάστασης που ακολουθεί μια επανεκκίνηση.

vcadmin@vcg1-example:~$ /opt/vc/bin/debug.py --list_edges 2
{
  "vceCount": 156
}
vcadmin@vcg1-example:~$ 

Εάν ο αριθμός των συνδεδεμένων Edge πλησιάζει την υποστηριζόμενη τιμή για μια πύλη, οι πελάτες θα πρέπει να μετακινηθούν σε εναλλακτικές πύλες για να μειωθεί ο αριθμός των Edge. Εάν ο αριθμός των συνδεδεμένων Edge υπερβαίνει την υποστηριζόμενη τιμή για μια πύλη, αυτή η μετακίνηση των Edge σε εναλλακτικές πύλες θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως κρίσιμη.

Σημείωση: Ένα μόνο Πύλη VMware SD-WAN που αναπτύσσεται με 4 πυρήνες υποστηρίζει έως 2000 συνδεδεμένα Edge. Μια πύλη που αναπτύσσεται με 8 πυρήνες υποστηρίζει έως 4000 συνδεδεμένα Edge. Θα χρειαστείτε περισσότερες πύλες στον χώρο συγκέντρωσής σας για οριζόντια κατανομή, εάν φτάσετε σε αυτό το όριο.