Ενώ οι ουρές παράδοσης είναι ο ιδανικός τρόπος παρακολούθησης από την άποψη της χωρητικότητας, ίσως να είναι χρήσιμο ή/και ενδιαφέρον να παρακολουθείτε και την ταχύτητα μετάδοσης.

Για πολλές υπηρεσίες παροχής, η παρακολούθηση της ταχύτητας μετάδοσης γίνεται στο Hypervisor και είναι εκτός του πεδίου εφαρμογής της πύλης.

Για τις υπηρεσίες παροχής που θέλουν να γίνεται η παρακολούθηση στην πύλη, το παρακάτω παράδειγμα απεικονίζει τον τρόπο λήψης του αριθμού byte RX και TX, για την πραγματοποίηση υπολογισμών δέλτα για μια χρονική περίοδο με σκοπό τη μέτρηση της ταχύτητας μετάδοσης.

Σημείωση: Από προεπιλογή, το DPDK είναι ενεργοποιημένο.
vcadmin@vcg34-1:~$ sudo /opt/vc/bin/getcntr -c dpdk_eth0_pstat_ibytes -d vcgw.com
1895744358
vcadmin@vcg34-1:~$ sudo /opt/vc/bin/getcntr -c dpdk_eth0_pstat_obytes -d vcgw.com
1865866321
vcadmin@vcg34-1:~$ sudo /opt/vc/bin/getcntr -c dpdk_eth1_pstat_ibytes -d vcgw.com
33233362
vcadmin@vcg34-1:~$ sudo /opt/vc/bin/getcntr -c dpdk_eth1_pstat_obytes -d vcgw.com
29843320

Η πραγματική χωρητικότητα ταχύτητας μετάδοσης ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με τον αριθμό των συνδεδεμένων Edge, το μείγμα κρυπτογράφησης και το μέσο μέγεθος πακέτου. Οι ουρές παράδοσης παρέχουν μια σαφή εικόνα της απόδοσης της πύλης σε σχέση με τη χωρητικότητά της.

Για την υποστηριζόμενη τιμή μέγιστης ταχύτητας μετάδοσης, ανατρέξτε στο Φύλλο δεδομένων απόδοσης και κλίμακας VMware SD-WAN που δημοσιεύθηκε στην πύλη Partner Connect. Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο φύλλο δεδομένων, πρέπει να συνδεθείτε στην πύλη Partner Connect χρησιμοποιώντας τα διαπιστευτήρια συνεργάτη (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης).