Το υψηλό μήκος ουράς στις μη κρίσιμες ουρές είναι λιγότερο συνηθισμένο ή λιγότερο πιθανό να επηρεάσει τους πελάτες.

Ακολουθούν οι μη κρίσιμες ουρές που μπορούν να παρακολουθούνται.

vc_queue_vcmp_init – Αυτή η ουρά παρέχει μηνύματα εκκίνησης διοχέτευσης VCMP που αφορούν τη νέα ρύθμιση διοχέτευσης. Η πύλη επιταχύνει τα εισερχόμενα αιτήματα διοχέτευσης στον μέγιστο ρυθμό που μπορούν να αντιμετωπιστούν χωρίς να διαταραχθεί η υπάρχουσα κυκλοφορία, με βάση τους διαθέσιμους πυρήνες. Ως εκ τούτου, αναμένεται να υπάρχει υψηλό μήκος ουράς στην ουρά μιας πύλης με πολλές διοχετεύσεις.

Η συσσώρευση πακέτων σε αυτές τις ουρές θα πρέπει να έρχεται σε μεγάλες ριπές έπειτα από ένα συγκεκριμένο συμβάν, όπως η επανεκκίνηση της πύλης ή η διακοπή της διέλευσης, και δεν θα πρέπει να υπάρχουν απορρίψεις στη διάρκεια της κανονικής λειτουργίας.

vc_queue_vcmp_ctrl_0 και vc_queue_vcmp_ctrl_1 – Αυτή η ουρά παρέχει μηνύματα ελέγχου διαχείρισης διοχέτευσης VCMP που λαμβάνονται στις υπάρχουσες διοχετεύσεις. Σε αυτά περιλαμβάνονται μηνύματα όπως ενημερώσεις δρομολόγησης, ενημερώσεις κατάστασης διαδρομής, παλμοί, στατιστικά στοιχεία, συγχρονισμός QoS και πληροφορίες διοχέτευσης.

Σχεδόν όλα τα μηνύματα ελέγχου έχουν ενσωματωμένους μηχανισμούς επανάληψης, για να αντισταθμίζονται αυτές οι απορρίψεις, όπως ενημερώσεις δρομολόγησης.

vc_queue_ike – Η ουρά επεξεργάζεται μηνύματα πρωτοκόλλου IKE για τη διαχείριση κλειδιών και άλλων περιόδων λειτουργίας κατάστασης κρυπτογράφησης.

Πρόκειται γενικά για κυκλοφορία μικρού όγκου και είναι απίθανο να υπάρξει εδώ συσσώρευση πακέτων. Εάν προκύψουν απορρίψεις, τα μηνύματα IKE θα επαναληφθούν.