Χρησιμοποιήστε την ακόλουθη εντολή για να προβάλετε τη μετατόπιση NTP, η οποία πρέπει να είναι μικρότερη από ή ίση με 15 χιλιοστά του δευτερολέπτου.

sudo ntpqvcadmin@vcg1-example:~$ sudo ntpq -p
   remote      refid   st t when poll reach  delay  offset jitter
==============================================================================
*ntp1-us1.prod.v 74.120.81.219  3 u 474 1024 377  10.171  -1.183  1.033
 ntp1-eu1-old.pr .INIT.     16 u  - 1024  0  0.000  0.000  0.000
vcadmin@vcg1-example:~$ 

Εάν η μετατόπιση είναι εσφαλμένη, χρησιμοποιήστε τις ακόλουθες εντολές για να ενημερώσετε τη μετατόπιση NTP.

sudo systemctl stop ntp
sudo ntpdate <server>
sudo systemctl start ntp