Το παρακάτω παράδειγμα δείχνει τον αριθμό των VRF με δυνατότητα BGP.

vcadmin@vcg1-example:~$ /opt/vc/bin/debug.py --vrf | grep "my_asn" | wc -l
0
vcadmin@vcg1-example:~$ 

Εάν ο αριθμός των VRF με δυνατότητα BGP υπερβαίνει τη μέγιστη υποστηριζόμενη τιμή, οι πελάτες θα πρέπει να μετακινηθούν σε εναλλακτικές πύλες, για να μειωθεί ο αριθμός.

Για υποστηριζόμενες τιμές, ανατρέξτε στο Φύλλο δεδομένων απόδοσης και κλίμακας VMware SD-WAN που δημοσιεύθηκε στην πύλη Partner Connect. Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο φύλλο δεδομένων, πρέπει να συνδεθείτε στην πύλη Partner Connect χρησιμοποιώντας τα διαπιστευτήρια συνεργάτη (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης).