Πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ρύθμισης της αναπαραγωγής VMware SASE Orchestrator, επίσης γνωστή ως αποκατάσταση καταστροφών (DR), είναι διαθέσιμες στην ενότητα Διαμόρφωση αποκατάστασης από καταστροφές του SASE Orchestrator του Οδηγού ανάπτυξης και παρακολούθησης VMware SASE Orchestrator που έχει δημοσιευτεί στη διεύθυνση https://docs.vmware.com/gr/VMware-SD-WAN/index.html.