Εκτός από την προεπιλεγμένη ομάδα πυλών, μπορείτε να δημιουργήσετε νέες ομάδες πυλών και να τις συσχετίσετε με εταιρικούς πελάτες.

Διαδικασία

 1. Στο περιβάλλον εργασίας χρήστη του Orchestrator, κάντε κλικ στην καρτέλα Διαχείριση πυλών (Gateway Management) και μεταβείτε στην επιλογή Ομάδες πυλών (Gateway Pools) στο αριστερό παράθυρο περιήγησης.
  Εμφανίζεται η σελίδα Ομάδες πυλών (Gateway Pools).
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Νέα ομάδα πυλών (New Gateway Pool).
 3. Στο παράθυρο διαλόγου Νέα ομάδα πυλών (New Gateway Pool), διαμορφώστε τις ακόλουθες λεπτομέρειες και κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία (Create).
  Πεδίο Περιγραφή
  Όνομα (Name) Εισαγάγετε ένα όνομα για τη νέα ομάδα πυλών.
  Περιγραφή (Description) Εισαγάγετε μια περιγραφή για την ομάδα πυλών.
  Παράδοση πύλης συνεργάτη (Partner Gateway Hand Off) Αυτή η επιλογή καθορίζει τη μέθοδο παράδοσης των πυλών στους συνεργάτες. Επιλέξτε μία από τις ακόλουθες επιλογές από την αναπτυσσόμενη λίστα:
  • Κανένα (None) – Ενεργοποιήστε αυτήν την επιλογή όταν δεν απαιτείται παράδοση πύλης συνεργάτη.
  • Αποδοχή (Allow) – Ενεργοποιήστε αυτήν την επιλογή όταν θέλετε η ομάδα πυλών να υποστηρίζει ένα μείγμα πυλών συνεργατών και πυλών Cloud.
  • Μόνο πύλες συνεργατών (Only Partner Gateways) – Χρησιμοποιήστε αυτήν την επιλογή όταν τα Edge της επιχείρησης δεν θα πρέπει να εκχωρηθούν σε πύλες cloud από την ομάδα και θα εκχωρηθούν μόνο στις πύλες που έχουν οριστεί για τα εκάστοτε Edge.
  Έκδοση IP (IP Version) Επιλέξτε έναν από τους παρακάτω τύπους διευθύνσεων με τους οποίους θα πρέπει να είναι ενεργοποιημένη η ομάδα πυλών:
  • IPv4 – Επιτρέπει την προσθήκη πυλών μόνο IPv4.
  • IPv4 και IPv6 (IPv4 and IPv6) – Επιτρέπει την προσθήκη πυλών με διευθύνσεις IPv4 και IPv6.
  Σημείωση: Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τα Edge με υποστήριξη IPv6, επιλέξτε IPv4 και IPv6 (IPv4 and IPv6).

Επόμενες ενέργειες