Αυτή η ενότητα περιγράφει τις διερευνήσεις ανακατεύθυνσης ICMP.

Για να αντιμετωπίσετε μια αποτυχία στις ζώνες #1 ή #2 του διαγράμματος τοπολογίας της Πύλη SD-WAN, η Πύλη SD-WAN υποστηρίζει την προαιρετική δυνατότητα αποστολής διερευνήσεων ανακατεύθυνσης. Αυτές οι διερευνήσεις θα πραγματοποιήσουν ping σε μία διεύθυνση IP προορισμού στην καθορισμένη συχνότητα. Εάν ξεπεραστεί το όριο για διαδοχικές αναπάντητες αποκρίσεις ping, η Πύλη VMware SD-WAN θα επισημάνει τις διαδρομές της Πύλη SD-WAN ως απρόσιτες. Παρόλο που οι διαδρομές επισημαίνονται ως απρόσιτες λόγω αυτής της κατάστασης αποτυχίας της διερεύνησης, θα εξακολουθούν να αποστέλλονται διερευνήσεις. Εάν ξεπεραστεί το ίδιο όριο για διαδοχικές επιτυχείς απαντήσεις ping, η Πύλη SD-WAN θα επισημάνει ξανά τις διαδρομές ως προσβάσιμες.

Παράδειγμα σεναρίου

Για παράδειγμα, εξετάστε την περίπτωση κατά την οποία ένας χρήστης έχει ρυθμίσει συχνότητα δύο δευτερολέπτων και όριο τριών δευτερολέπτων.

 1. Τα VMware SD-WAN Edges συνδέονται με την πρωτεύουσα Πύλη SD-WAN. Η πρωτεύουσα Πύλη SD-WAN επισημαίνει τις διαδρομές ως προσβάσιμες.
 2. Η πρωτεύουσα Πύλη SD-WAN δεν λαμβάνει απάντηση σε τρεις διαδοχικές διερευνήσεις (~6 δευτερόλεπτα).
 3. Η πρωτεύουσα Πύλη SD-WAN επισημαίνει τις διαδρομές ως απρόσιτες και το κοινοποιεί σε όλα τα συνδεδεμένα SD-WAN Edges.
 4. Τα SD-WAN Edges αρχίζουν να δρομολογούν την κυκλοφορία της Πύλη SD-WAN μέσω της εναλλακτικής Πύλη SD-WAN.
 5. Η συνδεσιμότητα αποκαθίσταται και η πρωτεύουσα Πύλη SD-WAN λαμβάνει τρεις διαδοχικές απαντήσεις από διερευνήσεις.
 6. Η πρωτεύουσα Πύλη SD-WAN επισημαίνει τις διαδρομές ως προσβάσιμες και το κοινοποιεί σε όλα τα συνδεδεμένα SD-WAN Edges.
 7. Τα SD-WAN Edges δρομολογούν την κυκλοφορία και πάλι μέσω της πρωτεύουσας Πύλη SD-WAN.

Αυτό θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί στο σενάριο αποτυχίας #1 για την πραγματοποίηση ping σε μια διεύθυνση IP στον ίδιο τον δρομολογητή Edge του παρόχου. Αυτό θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί στο σενάριο αποτυχίας #2 για την πραγματοποίηση ping στον ίδιο τον ελεγκτή κλήσης.

Απόκριση ping με κατάσταση

Για να αντιμετωπιστεί μια αποτυχία στη ζώνη #2 ή #3 του διαγράμματος τοπολογίας Πύλη SD-WAN συνεργατών, η Πύλη SD-WAN υποστηρίζει μια προαιρετική απόκριση ping με κατάσταση. Αυτό επιτρέπει τη διαμόρφωση μιας εικονικής διεύθυνσης IP (η οποία πρέπει να διαφέρει από τη διεύθυνση IP διασύνδεσης) εντός της Πύλη SD-WAN που, με βάση τη διαμόρφωση, είτε θα ανταποκρίνεται πάντα σε ping (η υπηρεσία Πύλη SD-WAN εκτελείται) είτε υπό όρους με βάση τη συνδεσιμότητα WAN (η Πύλη SD-WAN έχει συνδεδεμένες διοχετεύσεις VPN).

Αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο σενάριο αποτυχίας #1 με τον δρομολογητή Edge του παρόχου να πραγματοποιεί ping στην απόκριση ping, αφού αν δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στην Πύλη SD-WAN, το IP SLA στον δρομολογητή Edge παρόχου θα αποτύχει. Θα μπορούσε επίσης να χρησιμοποιηθεί στο σενάριο αποτυχίας # 3, με την Πύλη SD-WAN να απαντά μόνο εάν οι διοχετεύσεις VPN είναι συνδεδεμένες - αυτό είναι παρόμοιο με τη συμπεριφορά με το BGP (αν δεν υπάρχουν συνδεδεμένοι πελάτες, δεν υπάρχουν δρομολογήσεις πελάτη).

Η Πύλη SD-WAN συνεργάτη θα απαντήσει στο αίτημα ICMP του δρομολογητή Edge παρόχου με βάση το IP SLA που έχει ρυθμιστεί στον δρομολογητή Edge παρόχου. Ο δρομολογητής Edge παρόχου απόκρισης ping με κατάσταση θα πρέπει να ρυθμιστεί όπως φαίνεται παρακάτω με τις κατάλληλες πληροφορίες ετικέτας VLAN.

!IP-SLA configuration to send ICMP request to gateway virtual IP
ip sla 1 
icmp-echo 192.168.10.10 source-ip 192.168.10.1
vrf CUSTOMER1
threshold 1000
timeout 1000
frequency 2
ip sla schedule 1 life forever start-time now
     
!tracking the IP SLA for its reachability
track 1 ip sla 1 reachability 
     
!all the routes will reachable only when SLA probe succeeds
ip route vrf CUSTOMER1 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.11.101 track 1
ip route vrf CUSTOMER2 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.12.101 track 1
ip route vrf CUSTOMER1 10.0.0.0 255.0.0.0 192.168.10.10 track 1
ip route vrf CUSTOMER2 10.0.0.0 255.0.0.0 192.168.10.10 track 1
ip route vrf CUSTOMER1 192.168.100.0 255.255.255.0 192.168.10.10 track 1

Προειδοποιήσεις για τη χρήση της λειτουργίας παράδοσης NAT

Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία παράδοσης NAT, εξετάστε τις ακόλουθες προειδοποιήσεις:

 • Για τη λειτουργία παράδοσης VLAN, η Πύλη SD-WAN συνεργάτη μπορεί να κάνει ακρόαση σε οποιαδήποτε IP, εάν είναι προσβάσιμη στον δρομολογητή Edge παρόχου (συμπεριλαμβανομένης της IP διασύνδεσης). Για τη λειτουργία παράδοσης NAT, η Πύλη SD-WAN συνεργάτη δεν θα απαντήσει, εάν το αίτημα ICMP έρθει στη δική της διεύθυνση IP διασύνδεσης (WAN).
 • Η αντίστροφη ροή δεν υποστηρίζεται στη λειτουργία παράδοσης NAT.