Πριν διακόψετε τη χρήση των αδρανοποιημένων πυλών, βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν Edge ή NSD συνδεδεμένα στην πύλη.

Σε περίπτωση που υπάρχουν συνεργάτες ή άμεσοι πελάτες που δεν έχουν κάνει ακόμα μετεγκατάσταση από τις αδρανοποιημένες πύλες, επικοινωνήστε μαζί τους για να διασφαλίσετε ότι θα μετεγκατασταθούν από την αδρανοποιημένη πύλη. Βεβαιωθείτε ότι η αδρανοποιημένη πύλη είναι κενή και, στη συνέχεια, διακόψτε τη χρήση της.

Για να διακόψετε τη χρήση μιας αδρανοποιημένης πύλης:

Διαδικασία

  1. Στην πύλη χειριστή, μεταβείτε στη Διαχείριση πυλών (Gateway Management). Η σελίδα Πύλες (Gateways) εμφανίζει τις διαθέσιμες πύλες.
  2. Κάντε κλικ στη σύνδεση της πύλης της οποίας θέλετε να διακόψετε τη χρήση. Οι λεπτομέρειες της πύλης εμφανίζονται στην καρτέλα Επισκόπηση (Overview).
  3. Από την αναπτυσσόμενη λίστα Κατάσταση υπηρεσίας (Service State), επιλέξτε Εκτός υπηρεσίας (Out Of Service).
  4. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση αλλαγών (Save Changes).

Επόμενες ενέργειες

Βεβαιωθείτε ότι έχετε καταργήσει την πύλη από την ομάδα πυλών και διαγράψετε την πύλη από το SASE Orchestrator.