Αυτή η ενότητα περιγράφει τον τρόπο διαμόρφωσης παραμέτρων ενεργών/εφεδρικών υποδικτύων για έναν συνεργάτη Πύλη SD-WAN.

Υποδίκτυα σε Πύλη SD-WAN-συνεργάτη

Τα υποδίκτυα που έχουν διαμορφωθεί σε Πύλη SD-WAN-συνεργάτη, εισάγονται ως υποδίκτυα και προαιρετικές περιγραφές. Περιλαμβάνεται ένα πεδίο Cost για να επιτραπεί η στάθμιση μεταξύ των διαδρομών. Προτιμώνται οι διαδρομές χαμηλότερου κόστους από τις διαδρομές υψηλότερου κόστους. Το παρακάτω σχήμα εμφανίζει ρυθμίσεις Cost ανά υποδίκτυο.