Αυτή η ενότητα περιγράφει τις προϋποθέσεις και τα βήματα που απαιτούνται για την αναβάθμιση ενός SASE Orchestrator. Το Orchestrator σάς επιτρέπει να διαμορφώσετε και να στείλετε ένα μήνυμα banner σχετικά με μια επερχόμενη αναβάθμιση του Orchestrator. Το banner θα εμφανιστεί στους χρήστες την επόμενη φορά που θα συνδεθούν στο SASE Orchestrator. Μπορείτε να προσαρμόσετε το μήνυμα banner και την ορατότητα για τους χρήστες.

Διαμόρφωση της ανακοίνωσης αναβάθμισης του Orchestrator

Η περιοχή Ανακοίνωση αναβάθμισης (Upgrade Announcement) σας δίνει τη δυνατότητα να διαμορφώσετε και να στείλετε ένα μήνυμα σχετικά με μια επερχόμενη αναβάθμιση. Για να στείλετε μια ανακοίνωση αναβάθμισης του Orchestrator, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:
 1. Στην πύλη χειριστή, κάντε κλικ στην καρτέλα Orchestrator και μεταβείτε στην επιλογή Αναβάθμιση Orchestrator (Orchestrator Upgrade) στο αριστερό τμήμα του παραθύρου περιήγησης. Εμφανίζεται η οθόνη Αναβάθμιση Orchestrator (Orchestrator Upgrade).
 2. Στην περιοχή της ανακοίνωσης αναβάθμισης, ορίστε το μήνυμα banner και την ορατότητα για τους χρήστες.
  Επιλογή Περιγραφή
  Μήνυμα banner (Banner Message) Εισαγάγετε το απαιτούμενο μήνυμα Μήνυμα banner (Banner Message) στο πλαίσιο κειμένου για να ανακοινώσετε την κατάσταση μιας επερχόμενης αναβάθμισης.

  Εμφανίζεται ένα αναδυόμενο μήνυμα που υποδεικνύει ότι έχετε δημιουργήσει με επιτυχία την ανακοίνωσή σας και ότι το μήνυμα banner εμφανίζεται στο επάνω μέρος του Orchestrator.

  Ορατότητα (Visibility) Μπορείτε να επιλέξετε την Ορατότητα (Visibility) του banner για τους χρήστες. Από προεπιλογή, είναι επιλεγμένο το στοιχείο Μόνο στον χειριστή (Operator only).
 3. Κάντε κλικ στο κουμπί Ανακοίνωση αναβάθμισης Orchestrator (Announce Orchestrator Upgrade) για να εμφανιστεί το μήνυμα banner.

  Εμφανίζεται ένα αναδυόμενο μήνυμα που υποδεικνύει ότι έχετε δημιουργήσει με επιτυχία την ανακοίνωσή σας και ότι το μήνυμα banner εμφανίζεται στο επάνω μέρος του Orchestrator.

 4. Αν θέλετε να καταργήσετε την ανακοίνωση από το Orchestrator, κάντε κλικ στο κουμπί Αναίρεση ανακοίνωσης αναβάθμισης του Orchestrator (Unannounce Orchestrator Upgrade).

  Εμφανίζεται ένα αναδυόμενο μήνυμα που υποδεικνύει ότι έχετε πραγματοποιήσει επιτυχώς την αναίρεση ανακοίνωσης αναβάθμισης του Orchestrator.

Προετοιμασία της αναβάθμισης του Orchestrator

Αφού διαμορφώσετε το μήνυμα banner της αναβάθμισης του Orchestrator και την ορατότητα για τους χρήστες, κάντε κλικ στο κουμπί Προετοιμασία αναβάθμισης Orchestrator. Αυτό διακόπτει την εφαρμογή των ενημερώσεων διαμόρφωσης των Edge κατά τη διάρκεια της αναβάθμισης, σε καθολικό επίπεδο και από προεπιλογή σε εταιρικό επίπεδο. Εμφανίζει το μήνυμα διαμόρφωσης συστήματος ως μήνυμα banner ενώ η αναβάθμιση βρίσκεται σε εξέλιξη.

Επικοινωνήστε με την ομάδα υποστήριξης της VMware για να προετοιμαστείτε για την αναβάθμιση του Orchestrator.
 1. Συλλέξτε τις ακόλουθες πληροφορίες προτού επικοινωνήσετε με την Υποστήριξη.
  • Παράσχετε την τρέχουσα και την επιθυμητή έκδοση του Orchestrator, για παράδειγμα: τρέχουσα έκδοση (δηλ. 2.5.2 GA-20180430), επιθυμητή έκδοση  (3.3.2 p2).
   Σημείωση: Για την τρέχουσα έκδοση, μπορείτε να βρείτε αυτές τις πληροφορίες στην επάνω δεξιά γωνία του Orchestrator κάνοντας κλικ στο εικονίδιο Βοήθεια (Help).
  • Δώστε ένα στιγμιότυπο οθόνης του πίνακα εργαλείων αναπαραγωγής του Orchestrator, όπως φαίνεται παρακάτω.
  • Τύπος και έκδοση υπερεπόπτη (π.χ. vSphere 6.7)
  • Εντολές από το Orchestrator:
   Σημείωση: Οι εντολές πρέπει να εκτελούνται ως ρίζα (π.χ. ‘sudo <command>’ ή ‘sudo -i’).
   • Εκτελέστε τη δέσμη ενεργειών /opt/vc/scripts/vco_upgrade_check.sh για να ελέγξετε τα εξής:
    • Διάταξη LVM
    • Πληροφορίες μνήμης
    • Πληροφορίες CPU
    • Παράμετροι πυρήνα
    • Ορισμένες ιδιότητες συστήματος
    • διαμορφώσεις SSH
    • Σχήμα Mysql και μεγέθη βάσης δεδομένων
    • Τοποθεσίες και μεγέθη File_store
   • Αντίγραφο του /var/log
    tar -czf /store/log-`date +%Y%M%S`.tar.gz --newer-mtime="36 hours ago" /var/log
   • Από το Orchestrator σε αναμονή:
    sudo mysql --defaults-extra-file=/etc/mysql/velocloud.cnf velocloud -e 'SHOW SLAVE STATUS \G'
   • Από το ενεργό Orchestrator:
    sudo mysql --defaults-extra-file=/etc/mysql/velocloud.cnf velocloud -e 'SHOW MASTER STATUS \G'
 2. Επικοινωνήστε με την Υποστήριξη της VMware στο https://kb.vmware.com/s/article/53907 με τις παραπάνω πληροφορίες για να λάβετε βοήθεια με την αναβάθμιση του Orchestrator.

Ολοκλήρωση της αναβάθμισης του Orchestrator

Αφού ολοκληρώσετε την αναβάθμιση του Orchestrator, κάντε κλικ στο κουμπί Ολοκλήρωση αναβάθμισης του Orchestrator (Complete Orchestrator Upgrade), στην περιοχή Ενέργειες αναβάθμισης (Upgrade Actions). Αυτό ενεργοποιεί εκ νέου την εφαρμογή των ενημερώσεων διαμόρφωσης των Edge σε καθολικό επίπεδο.

Για να επαληθεύσετε ότι η κατάσταση της αναβάθμισης έχει ολοκληρωθεί, εκτελέστε την ακόλουθη εντολή για να εμφανίσετε τον σωστό αριθμό έκδοσης για όλα τα πακέτα:
dpkg -l|grep vco

Όταν έχετε συνδεθεί ως χειριστής, μπορείτε να επιβεβαιώσετε εάν εμφανίζεται η ίδια έκδοση κάνοντας κλικ στο εικονίδιο βοήθειας στην επάνω δεξιά γωνία της σελίδας.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο αναβάθμισης του SASE Orchestrator μπορείτε να βρείτε στις ακόλουθες ενότητες του Οδηγού ανάπτυξης και παρακολούθησης SASE Orchestrator:

 • Αναβάθμιση του SASE Orchestrator με ανάπτυξη DR
 • Αναβάθμιση του VMware SASE Orchestrator από την έκδοση 3.3.2 ή 3.4 στην έκδοση 4.0