Το VMware SASE Orchestrator παρέχει κεντρική εγκατάσταση, διαμόρφωση και παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο για όλη την επιχείρηση, εκτός από την οργάνωση της ροής δεδομένων μέσω του δικτύου cloud.

Το SASE Orchestrator είναι διαθέσιμη ως περιβάλλον εργασίας χρήστη που βασίζεται στο web, όπου μπορείτε να διαμορφώσετε και να διαχειριστείτε τα εξής:
  • Πελάτες (Customers)
  • Συνεργάτες
  • Χρήστες χειριστές
  • Πύλες και ομάδες πυλών
  • Λειτουργίες ελέγχου ταυτότητας Orchestrator