Όταν επιλέγετε τον παροπλισμό μιας πύλης, πρέπει να αλλάξετε την πύλη σε κατάσταση αδρανοποίησης, έτσι ώστε να μην μπορούν να διαμορφωθούν νέες διοχετεύσεις ή NSD στην πύλη. Βεβαιωθείτε ότι έχετε τον ρόλο χρήστη υπερχρήστη-χειριστή για να αδρανοποιήσετε τις πύλες.

Για να αδρανοποιήσετε την πύλη και να ενεργοποιήσετε τη μετεγκατάσταση από τον χρήστη:

Προϋποθέσεις

Πριν αδρανοποιήσετε την υπάρχουσα πύλη, βεβαιωθείτε ότι έχετε δημιουργήσει μια νέα πύλη για να την αντικαταστήσετε. Αντιστοιχίστε τη νέα πύλη με τον ίδιο ρόλο και συνδέστε τη στην ίδια ομάδα πυλών με την υπάρχουσα πύλη. Για οδηγίες, ανατρέξτε στην ενότητα «Διαμόρφωση πυλών» στον Οδηγό χειριστή VMware SD-WAN που είναι διαθέσιμος στην Τεκμηρίωση VMware SD-WAN. Επίσης, ελέγξτε την ενότητα Μετεγκατάσταση πύλης SD-WAN - Περιορισμοί πριν προχωρήσετε στην επεξεργασία της πύλης.

Σημείωση: Η VMware σάς συνιστά να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα μετεγκατάστασης από τον χρήστη για τη μετεγκατάσταση της πύλης NSD.

Διαδικασία

  1. Στην πύλη χειριστή, μεταβείτε στη Διαχείριση πυλών (Gateway Management). Η σελίδα Πύλες (Gateways) εμφανίζει τις διαθέσιμες πύλες.
  2. Κάντε κλικ στη σύνδεση της πύλης που θέλετε να αδρανοποιήσετε. Οι λεπτομέρειες της πύλης εμφανίζονται στην καρτέλα Επισκόπηση (Overview).
  3. Στην ενότητα Κατάσταση (Status), από την αναπτυσσόμενη λίστα Κατάσταση υπηρεσίας (Service State), επιλέξτε Αδρανοποιημένο (Quiesced).
  4. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Ενεργοποίηση μετεγκατάστασης από τον χρήστη (Enable Self-Service Migration).
  5. Από την αναπτυσσόμενη λίστα Νέα πύλη (New Gateway), επιλέξτε την πύλη που έχετε δημιουργήσει ως αντικατάσταση της πύλης που επεξεργάζεστε.
  6. Στον επιλογέα ημερομηνίας Προθεσμία μετεγκατάστασης (Migration Deadline), επιλέξτε μια ημερομηνία κατά την οποία θέλετε να ολοκληρώσουν τη μετεγκατάσταση οι συνεργάτες ή οι άμεσοι πελάτες. Βεβαιωθείτε ότι η ημερομηνία είναι εντός 60 ημερών από την τρέχουσα ημερομηνία.
  7. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση αλλαγών (Save Changes).

Αποτελέσματα

Στη σελίδα «Πύλες», μπορείτε να δείτε ότι η κατάσταση υπηρεσίας της πύλης έχει αλλάξει σε «Αδρανοποιημένο».

Επόμενες ενέργειες

Αποστολή ειδοποίησης παροπλισμού στους συνεργάτες και τους άμεσους πελάτες που επηρεάζονται. Το email ειδοποίησης παρέχει την προθεσμία μετεγκατάστασης και λεπτομερείς οδηγίες σχετικά με τον τρόπο μετεγκατάστασης των Edge και των NSD από την αδρανοποιημένη πύλη στην νέα πύλη.

Εμφανίζεται ένα εικονίδιο ειδοποίησης για τους πελάτες και τους συνεργάτες που έχουν μία ή περισσότερες πύλες στην κατάσταση υπηρεσίας «Αδρανοποιημένο». Επίσης, εμφανίζεται ένα εικονίδιο ειδοποίησης για τα Edge που είναι συνδεδεμένα σε μια αδρανοποιημένη πύλη.
Σημείωση: Το email ειδοποίησης παροπλισμού αποστέλλεται μόνο σε άμεσους πελάτες και όχι στους πελάτες των συνεργατών.