Ως διαχειριστής-συνεργάτης, μπορείτε να παρακολουθείτε την κατάσταση των πελατών σας μαζί με τα Edge που συνδέονται με τους πελάτες.

Συνδεθείτε στο SASE Orchestrator ως συνεργάτης. Στην πύλη συνεργατών, κάντε κλικ στην επιλογή Παρακολούθηση πελατών συνεργατών (Monitor Partner Customers). Εμφανίζεται η σελίδα Πελάτες (Customers).

Αυτή η οθόνη εμφανίζει τα Edge για όλους τους πελάτες που διαχειρίζεται αυτός ο συνεργάτης.

Η σελίδα Πελάτες (Customers) εμφανίζει τις ακόλουθες λεπτομέρειες:

Συνολικοί πελάτες (Total Customers):
  • Πελάτες που διαχειρίζεται ο Συνεργάτης.
  • Πλήθος Edge που είναι ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΑ, ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΜΕΝΑ, ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ και ΜΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΑ. Κάντε κλικ στον αριθμό για να δείτε τα αντίστοιχα στοιχεία πελάτη στο κάτω πλαίσιο.
  • Στο κάτω πλαίσιο, κάντε κλικ στη σύνδεση στο όνομα πελάτη για να μεταβείτε στην εταιρική πύλη, όπου μπορείτε να προβάλετε και να διαμορφώσετε ρυθμίσεις που αντιστοιχούν στον επιλεγμένο πελάτη. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στον Οδηγό διαχείρισης VMware SD-WAN .
Συνολικά Edge (Total Edges):
  • Edge που σχετίζονται με τους Πελάτες.
  • Πλήθος Edge που είναι ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΑ, ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΜΕΝΑ, ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ και ΜΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΑ. Κάντε κλικ στον αριθμό για να δείτε τις αντίστοιχες λεπτομέρειες των Edge στο κάτω πλαίσιο.
  • Στο κάτω πλαίσιο, κάντε κλικ στον αριθμό των συνδέσεων Edge, για να προβάλετε τις λεπτομέρειες κάθε Edge. Κάντε κλικ στο όνομα του Edge για να προβάλετε περισσότερες λεπτομέρειες που αντιστοιχούν στο επιλεγμένο Edge. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στον Οδηγό διαχείρισης VMware SD-WAN .
Σημείωση: Η επιλογή αυτόματης ανανέωσης δεν είναι διαθέσιμη. Μπορείτε να ανανεώσετε το παράθυρο με μη αυτόματο τρόπο για να προβάλετε τα τρέχοντα δεδομένα.