Μπορείτε να συνδεθείτε στο SASE Orchestrator με τα τοπικά σας διαπιστευτήρια ή SSO, εάν έχει ρυθμιστεί σε επίπεδο συνεργάτη. Αυτή η ενότητα περιγράφει τον τρόπο σύνδεσης στο SASE Orchestrator χρησιμοποιώντας καθολική σύνδεση (SSO) ως χρήστης συνεργάτης.

Προϋποθέσεις

 • Βεβαιωθείτε ότι έχετε διαμορφώσει τον έλεγχο ταυτότητας SSO στο SASE Orchestrator.
 • Βεβαιωθείτε ότι έχετε ορίσει ρόλους, χρήστες και εφαρμογή OIDC για SSO στα προτιμώμενα IDP.

  Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Έλεγχος ταυτότητας.

Διαδικασία

 1. Σε ένα πρόγραμμα περιήγησης web εκκινήστε την εφαρμογή SASE Orchestrator.
  Εμφανίζεται η οθόνη της VMware SD-WAN Operations Console.
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Σύνδεση με τον πάροχο ταυτότητας.
 3. Στο πλαίσιο κειμένου Τομέας οργανισμού (Organization Domain), εισαγάγετε το όνομα τομέα που χρησιμοποιείται για τη διαμόρφωση SSO και κάντε κλικ στο κουμπί Σύνδεση (Sign In).
  Ο πάροχος IDP που έχει ρυθμιστεί για τη σύνδεση SSO ελέγχει την ταυτότητα του χρήστη.
  Σημείωση: Μόλις οι χρήστες συνδεθούν στο SASE Orchestrator χρησιμοποιώντας SSO, δεν επιτρέπεται να συνδεθούν ξανά ως εγγενείς χρήστες.

Επόμενες ενέργειες

 • Διαχείριση και παρακολούθηση πελατών συνεργατών
 • Διαχείριση συνεργατών και ρυθμίσεων συνεργατών
 • Διαμόρφωση λεπτομερειών λογαριασμού χρήστη
 • Διαχείριση ομάδων πυλών και πυλών

Επιπλέον, στην αρχική σελίδα του SASE Orchestrator, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στις ακόλουθες δυνατότητες από τη γραμμή καθολικής πλοήγησης:

 • Ο χρήστης μπορεί να κάνει κλικ στο εικονίδιο χρήστη που βρίσκεται στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης για να αποκτήσει πρόσβαση στη σελίδα Ο λογαριασμός μου (My Account). Η σελίδα Ο λογαριασμός μου (My Account) επιτρέπει στους χρήστες να διαμορφώσουν βασικές πληροφορίες χρήστη, κλειδιά SSH και διακριτικά API. Οι χρήστες μπορούν επίσης να δουν τον ρόλο του τρέχοντος χρήστη, τα σχετικά προνόμια και πρόσθετες πληροφορίες, όπως αριθμό έκδοσης, αριθμό δομής, νομικές πληροφορίες και πληροφορίες όρων, χρήση cookies και εμπορικό σήμα VMware. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Διαμόρφωση λεπτομερειών λογαριασμού χρήστη.
 • Ξεκινώντας με την έκδοση 5.4.0, το Πλαίσιο βοήθειας βάσει περιεχομένου εντός του προϊόντος (In-product Contextual Help Panel) με βοήθεια χρήστη ανάλογα με το περιεχόμενο υποστηρίζεται στην υπηρεσία SD-WAN του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη του Enterprise Orchestrator, καθώς και για τα επίπεδα χειριστή και συνεργάτη. Στη γραμμή καθολικής πλοήγησης, κάντε κλικ στο εικονίδιο ερωτηματικού που βρίσκεται στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης για να αποκτήσετε πρόσβαση στον πίνακα Υποστήριξη (Support).

  Ο πίνακας Υποστήριξη (Support) επιτρέπει στους χρήστες σε όλα τα επίπεδα να έχουν πρόσβαση σε χρήσιμες και σημαντικές πληροφορίες, όπως λίστες βάσει ερωτήσεων (QBL), συνδέσεις γνωσιακής βάσης, σύνδεση «Ρωτήστε την κοινότητα», πώς να υποβάλετε ένα δελτίο υποστήριξης και άλλη σχετική τεκμηρίωση μέσα από την ίδια τη σελίδα περιβάλλοντος εργασίας χρήστη του Orchestrator. Αυτό διευκολύνει τον χρήστη να μάθει το προϊόν μας χωρίς να χρειάζεται να μεταβεί σε άλλη τοποθεσία για καθοδήγηση ή να επικοινωνήσει με την ομάδα υποστήριξης.

  Σημείωση: Από προεπιλογή, ο πίνακας Υποστήριξη (Support) δεν είναι διαθέσιμος σε όλους τους πελάτες. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε αυτήν τη δυνατότητα για έναν Πελάτη μεταβαίνοντας στη σελίδα Καθολικές ρυθμίσεις (Global Settings) > Διαμόρφωση πελάτη (Customer Configuration) > Πρόσθετη διαμόρφωση (Additional Configuration) > Καθολική (Global) > Πρόσβαση δυνατότητας (Feature Access). Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Διαμόρφωση πελατών συνεργατών.