Αυτή η δυνατότητα σάς επιτρέπει να διαμορφώσετε συγκεκριμένες πληροφορίες συνεργάτη, όπως όνομα, πρωτεύουσα τοποθεσία και κύρια επαφή. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε να επιτρέψετε ή να απορρίψετε την πρόσβαση υποστήριξης του VMware.

Διαδικασία

 1. Συνδεθείτε στο SASE Orchestrator ως συνεργάτης.
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Διαχείριση (Administration) από το επάνω μενού και, στη συνέχεια, από το αριστερό μενού, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις συνεργατών (Partner Settings). Εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη:
 3. Μπορείτε να επεξεργαστείτε τις ακόλουθες ρυθμίσεις σε αυτήν την οθόνη:
  Επιλογή Περιγραφή
  Όνομα (Name) Μπορείτε να επεξεργαστείτε το όνομα του συνεργάτη.
  Τομέας (Domain) Μπορείτε να επεξεργαστείτε το όνομα τομέα του συνεργάτη.
  Περιγραφή (Description) Εισαγάγετε μια περιγραφή. Αυτό το πεδίο είναι προαιρετικό.
  Πρόσβαση υποστήριξης χειριστή (Operator Support Access) Αυτή η επιλογή είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή, υποδεικνύοντας ότι η Υποστήριξη VMware μπορεί να προβάλει συμβάντα σε επίπεδο συνεργάτη.
  Σημείωση: Μπορείτε να επιτρέψετε ή να απορρίψετε μεμονωμένα την πρόσβαση υποστήριξης σε επίπεδο επιχείρησης.
  Στοιχεία επικοινωνίας επιχείρησης συνεργάτη (Partner Business Contact Information) Εισαγάγετε πληροφορίες του πρωτεύοντος ατόμου που είναι υπεύθυνο για την παροχή αδειών χρήσης, τις επιχειρηματικές αναφορές, την υλικοτεχνική υποστήριξη, την αποστολή, την αυτόματη ενεργοποίηση Edge κ.λπ.
 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση αλλαγών (Save Changes).