Ως χρήστης συνεργάτης, μπορείτε να διαμορφώσετε και να διαχειριστείτε τα εξής:

  • Χρήστες διαχειριστές συνεργάτη
  • Συμβάντα συνεργατών
  • Ρυθμίσεις συνεργατών
  • Έλεγχος ταυτότητας συνεργάτη
  • Εταιρικούς πελάτες