Στην πύλη συνεργατών του SASE Orchestrator, μπορείτε να προσθέσετε νέους χρήστες και να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις χρήστη. Για να προσθέσετε έναν νέο χρήστη, εκτελέστε τα ακόλουθα βήματα:

Διαδικασία

 1. Συνδεθείτε στο SASE Orchestrator ως συνεργάτης.
 2. Στην πύλη συνεργατών, κάντε κλικ στην επιλογή Διαχείριση (Administration) από το επάνω μενού.
 3. Από το αριστερό μενού, κάντε κλικ στην επιλογή Διαχείριση χρηστών (User Management). Η καρτέλα Χρήστες (Users) εμφανίζεται από προεπιλογή.
 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Νέος χρήστης (New User).
 5. Εισαγάγετε τα ακόλουθα στοιχεία για τον νέο χρήστη:
  Σημείωση: Το κουμπί Επόμενο (Next) ενεργοποιείται μόνο όταν εισάγετε όλες τις υποχρεωτικές λεπτομέρειες σε κάθε ενότητα.
  Επιλογή Περιγραφή
  Γενικές πληροφορίες Εισαγάγετε τα απαιτούμενα προσωπικά στοιχεία του χρήστη.
  Ρόλος (Role) Επιλέξτε έναν ρόλο που θέλετε να εκχωρήσετε στον χρήστη. Για πληροφορίες σχετικά με τους ρόλους, ανατρέξτε στην ενότητα Ρόλοι.
  Πρόσβαση σε Edge (Edge Access) Ενεργοποιήστε μία από τις ακόλουθες επιλογές:
  • Βασική (Basic): Επιτρέπει στον χρήστη να εκτελεί ορισμένες βασικές λειτουργίες εντοπισμού σφαλμάτων, όπως ping, tcpdump, PCAP, απομακρυσμένα διαγνωστικά και ούτω καθεξής.
  • Με προνόμια (Privileged): Εκχωρεί στον χρήστη πρόσβαση σε επίπεδο ρίζας για την εκτέλεση όλων των βασικών λειτουργιών εντοπισμού σφαλμάτων μαζί με ενέργειες Edge, όπως επανεκκίνηση, απενεργοποίηση, επανέναρξη, επαναφορά μέσω υλικού και τερματισμό. Επιπλέον, μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε κέλυφος Linux.
  Η προεπιλεγμένη τιμή είναι Βασική (Basic).
 6. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Προσθήκη άλλου χρήστη (Add another user) εάν θέλετε να δημιουργήσετε άλλον χρήστη και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη χρήστη (Add User).
  Ο νέος χρήστης εμφανίζεται στη σελίδα Διαχείριση χρηστών > Χρήστες (User Management > Users). Κάντε κλικ στη σύνδεση προς τον χρήστη για να προβάλετε ή να τροποποιήσετε τις λεπτομέρειες. Ως διαχειριστής-συνεργάτης, μπορείτε να διαχειριστείτε τους Ρόλους, τα Δικαιώματα υπηρεσιών και τα Διακριτικά API για τους χρήστες-συνεργάτες. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα Διακριτικά API, ανατρέξτε στην ενότητα Διακριτικά API.
  Σημείωση: Ο διαχειριστής-συνεργάτης θα πρέπει να διαγράψει με μη αυτόματο τρόπο τους ανενεργούς χρήστες του παρόχου ταυτότητας (IdP) από το Orchestrator, για να αποτρέψει τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση μέσω διακριτικού API.