Με βάση το επίπεδο πρόσβασης που έχει ρυθμιστεί, μπορείτε να εκτελέσετε τις ακόλουθες εντολές CLI:

Σημείωση: Εκτελέστε το help <command name> για να προβάλετε μια σύντομη περιγραφή της εντολής.
Εντολές Περιγραφή Επίπεδο πρόσβασης = Βασικό Επίπεδο πρόσβασης = Προνομιακό
Εντολές αλληλεπίδρασης
help Εμφανίζει μια λίστα με τις διαθέσιμες εντολές. Ναι Ναι
pagination Σελιδοποιεί την έξοδο. Ναι Ναι
clear Καθαρίζει την οθόνη. Ναι Ναι
EOF Εξέρχεται από το ασφαλές Edge CLI. Ναι Ναι
Εντολές εντοπισμού σφαλμάτων
edgeinfo Εμφανίζει τις πληροφορίες υλικού και υλικολογισμικού του Edge. Για ένα δείγμα εξόδου της εντολής, ανατρέξτε στο edgeinfo. Ναι Ναι
seainfo Εμφανίζει λεπτομέρειες σχετικά με την πρόσβαση του χρήστη σε ασφαλές Edge. Για ένα δείγμα εξόδου της εντολής, ανατρέξτε στο seainfo. Ναι Ναι
ping, ping6 Εκτελεί ping για μια διεύθυνση URL ή μια διεύθυνση IP. Ναι Ναι
tcpdump Εμφανίζει το TCP/IP και άλλα πακέτα που μεταδίδονται ή λαμβάνονται μέσω δικτύου στο οποίο είναι προσαρτημένο το Edge. Για ένα δείγμα εξόδου της εντολής, ανατρέξτε στο tcpdump. Ναι Ναι
pcap Καταγράφει τα δεδομένα πακέτων που τραβήχτηκαν από την κυκλοφορία δικτύου και εκτυπώνει τα δεδομένα σε ένα αρχείο. Για ένα δείγμα εξόδου της εντολής, ανατρέξτε στο pcap. Ναι Ναι
debug Εκτελεί τις εντολές εντοπισμού σφαλμάτων για τα Edge. Εκτελέστε debug -h για να προβάλετε μια λίστα διαθέσιμων εντολών και επιλογών. Για ένα δείγμα εξόδου μιας από τις εντολές εντοπισμού σφαλμάτων, ανατρέξτε στο θέμα debug --dpdk_ports_dump. Ναι Ναι
diag Εκτελεί τις εντολές απομακρυσμένων διαγνωστικών. Εκτελέστε diag -h για να προβάλετε μια λίστα διαθέσιμων εντολών και επιλογών. Για ένα δείγμα εξόδου μίας από τις εντολές diag, δείτε diag ARP_DUMP. Ναι Ναι
ifstatus Εμφανίζει την κατάσταση για όλες τις διασυνδέσεις. Για ένα δείγμα εξόδου της εντολής, ανατρέξτε στο ifstatus. Ναι Ναι
getwanconfig Συγκεντρώνει τις λεπτομέρειες διαμόρφωσης για όλες τις διασυνδέσεις WAN. Χρησιμοποιήστε τα λογικά ονόματα όπως «GE3» ή «GE4» ως ορίσματα για να συγκεντρώσετε τις λεπτομέρειες ρύθμισης παραμέτρων αυτής της διασύνδεσης. Μην χρησιμοποιείτε τα φυσικά ονόματα όπως «ge3» ή «ge4» των διασυνδέσεων WAN. Για παράδειγμα, εκτελέστε getwanconfig GE3 για να προβάλετε τις λεπτομέρειες ρύθμισης παραμέτρων της διασύνδεσης GE3 WAN. Εκτελέστε την εντολή ifstatus για να μάθετε τις αντιστοιχίσεις ονομάτων διασύνδεσης. Για ένα δείγμα εξόδου της εντολής, ανατρέξτε στο getwanconfig. Ναι Ναι
Εντολή διαμόρφωσης
setwanconfig Διαμορφώνει τις διασυνδέσεις WAN (μόνο ενσύρματες διασυνδέσεις). Εκτελέστε setwanconfig -h για να προβάλετε τις επιλογές διαμόρφωσης. Ναι Ναι
Εντολές ενεργειών Edge
deactivate Απενεργοποιεί τα Edge και εφαρμόζει εκ νέου την αρχική προεπιλεγμένη διαμόρφωση. Όχι Ναι
restart Επανεκκινεί την υπηρεσία SD-WAN. Όχι Ναι
reboot Επανεκκινεί το Edge. Όχι Ναι
shutdown Απενεργοποιεί το Edge. Όχι Ναι
hardreset Απενεργοποιεί τα Edge, επαναφέρει την προεπιλεγμένη ρύθμιση παραμέτρων του Edge και επαναφέρει την αρχική έκδοση λογισμικού. Όχι Ναι
edged Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τις διαδικασίες Edge. Όχι Ναι
restartdhcpserver Επανεκκινεί τον διακομιστή DHCP. Όχι Ναι
Εντολή Linux Shell
shell Σας μεταφέρει στο Linux Shell. Πληκτρολογήστε exit για να επιστρέψετε στο ασφαλές Edge CLI. Όχι Ναι