Οι χειριστές στέλνουν email ειδοποίησης σχετικά με τη μετεγκατάσταση πύλης σε διαχειριστές με δικαιώματα υπερχρήστη. Προγραμματίστε τη μετεγκατάστασή σας με βάση το email ειδοποίησης που λαμβάνετε από τον χειριστή σας.

Για να αποφύγετε οποιαδήποτε διακοπή υπηρεσίας, βεβαιωθείτε ότι κάνετε μετεγκατάσταση στη νέα πύλη εντός της προθεσμίας μετεγκατάστασης που αναφέρεται στο email ειδοποίησης.

Για τη μετεγκατάσταση από μια αδρανοποιημένη πύλη σε μια νέα πύλη, εκτελέστε τα ακόλουθα βήματα:

Προϋποθέσεις

Πριν από τη μετεγκατάσταση των Edge και NSD από την αδρανοποιημένη πύλη στη νέα πύλη, βεβαιωθείτε ότι έχετε προγραμματίσει μια περίοδο συντήρησης, καθώς η κυκλοφορία μπορεί να διακοπεί κατά τη μετεγκατάσταση.

Διαδικασία

 1. Στην υπηρεσία SD-WAN της πύλης επιχείρησης, μεταβείτε στις επιλογές Ρυθμίσεις υπηρεσίας > Μετεγκατάσταση πύλης (Service Settings > Gateway Migration). Εμφανίζεται η λίστα των αδρανοποιημένων πυλών.
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Start (Έναρξη) για την αδρανοποιημένη πύλη από την οποία θέλετε να πραγματοποιήσετε μετεγκατάσταση στη νέα πύλη.
 3. Κάντε την απαιτούμενη διαμόρφωση σε όλα τα NSD που έχουν ρυθμιστεί μέσω της αδρανοποιημένης πύλης.
  1. Κάντε κλικ στη σύνδεση Προβολή IKE IPSec (View IKE IPSec) για να προβάλετε μια διαμόρφωση δείγματος για το NSD. Αντιγράψτε το πρότυπο και προσαρμόστε το ανάλογα με την ανάπτυξή σας.
  2. Προσθέστε τη διεύθυνση IP της νέας πύλης σε κάθε NSD που έχει διαμορφωθεί για την αδρανοποιημένη πύλη.
   Για παράδειγμα, εάν έχετε διαμορφώσει ένα NSD για AWS, πρέπει να προσθέσετε τη διεύθυνση IP της νέας πύλης στη διαμόρφωση NSD στην παρουσία AWS.
  3. Αφού κάνετε τις αλλαγές διαμόρφωσης σε όλα τα NSD, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Οι τοποθεσίες NSD που παρατίθενται διαμορφώθηκαν (The listed NSD site(s) have been configured) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί «Επόμενο».
  Σημείωση: Η επιλογή «Διαμόρφωση τοποθεσιών NSD» δεν είναι διαθέσιμη για NSD που έχουν διαμορφωθεί αυτόματα, καθώς και για πύλες με ρόλο «Επίπεδο δεδομένων» που δεν είναι συνδεδεμένες σε NSD.
 4. Επιλέξτε κάθε NSD και κάντε κλικ στην επιλογή Switch Gateway (Εναλλαγή πύλης) για να προχωρήσετε σε εναλλαγή της κυκλοφορίας από την αδρανοποιημένη στη νέα πύλη.
  1. Στο αναδυόμενο παράθυρο Εναλλαγή πύλης (Switch Gateway), επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Η τοποθεσία NSD διαμορφώθηκε (The NSD site has been configured) για να επιβεβαιώσετε ότι έχετε κάνει τις απαιτούμενες αλλαγές διαμόρφωσης στο NSD.
   Σημείωση: Αυτή η επιβεβαίωση δεν ισχύει για NSD που έχουν διαμορφωθεί αυτόματα.
  2. Κάντε κλικ στην επιλογή Εναλλαγή πύλης (Switch Gateway).
   Μπορεί να χρειαστούν λίγα λεπτά για να επαληθευτεί η κατάσταση διοχέτευσης. Η διεύθυνση IP της αδρανοποιημένης πύλης αντικαθίσταται με τη διεύθυνση IP της νέας πύλης έτσι, ώστε να γίνει εναλλαγή της κυκλοφορίας στη νέα πύλη. Η Κατάσταση μετεγκατάστασης (Migration Status) αλλάζει σε «Οι διοχετεύσεις NSD ενεργοποιήθηκαν και λειτουργούν». Εάν αποτύχει η ενέργεια «Εναλλαγή πύλης», ανατρέξτε στην ενότητα Τι πρέπει να κάνετε σε περίπτωση αποτυχίας της ενέργειας εναλλαγής πύλης.
  3. Κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next).
   Σημείωση: Η επιλογή «Εναλλαγή πύλης» δεν είναι διαθέσιμη για πύλες με ρόλο «Επίπεδο δεδομένων» που δεν είναι προσαρτημένες σε NSD.
 5. Επανεξισορροπήστε είτε όλα τα Edge είτε τα απαιτούμενα Edge που είναι συνδεδεμένα στην αδρανοποιημένη πύλη έτσι, ώστε τα Edge να ανατεθούν εκ νέου στη νέα πύλη. Μπορείτε να επανεξισορροπήσετε τις πύλες από τη σελίδα Διαμόρφωση > Edge (Configure > Edges).
 6. Κάντε κλικ στο κουμπί Τέλος (Finish) για να ολοκληρώσετε τη μετεγκατάσταση πύλης.

Αποτελέσματα

Μεταβείτε στη σελίδα Μετεγκατάσταση πύλης (Gateway Migration) για να ελέγξετε τα βήματα μετεγκατάστασης, εάν απαιτείται. Οι πύλες που έχουν μετεγκατασταθεί παραμένουν σε αυτήν τη σελίδα μέχρι την προθεσμία μετεγκατάστασης που έχει αντιστοιχιστεί για την αδρανοποιημένη πύλη. Μετά την προθεσμία μετεγκατάστασης, μπορείτε να προβάλετε το ιστορικό συμβάντων μετεγκατάστασης στη σελίδα Παρακολούθηση > Συμβάντα(Monitor > Events).