Το VMware SASE Orchestrator επιτρέπει στους συνεργάτες-υπερχρήστες και στους τυπικούς διαχειριστές συνεργατών να ενεργοποιήσουν την Ανάλυση για έναν υπάρχοντα εταιρικό πελάτη.

Για να ενεργοποιήσετε την Ανάλυση για έναν υπάρχοντα πελάτη, ανατρέξτε στο θέμα Διαμόρφωση ρυθμίσεων ανάλυσης σε ένα Edge στον Οδηγό διαχείρισης VMware SD-WAN.

Προϋποθέσεις

Βεβαιωθείτε ότι ο χειριστής σας έχει ρυθμίσει τις απαιτούμενες ιδιότητες συστήματος για να ενεργοποιήσει την Ανάλυση.

Αποτελέσματα

Η Ανάλυση είναι ενεργοποιημένη για τον επιλεγμένο πελάτη. Μπορείτε να κάνετε κλικ στο όνομα του πελάτη για να μεταβείτε στην πύλη Επιχείρησης και να προσθέσετε ή να τροποποιήσετε τις διαμορφώσεις της Ανάλυσης για τον πελάτη. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Παροχή νέου Edge με ανάλυση στον Οδηγό διαχείρισης VMware SD-WAN.