Αυτή η ενότητα παραθέτει όλα τα προνόμια ρόλων που είναι διαθέσιμα στην πύλη συνεργατών του SASE Orchestrator.

Οι στήλες στον πίνακα υποδεικνύουν τα εξής:
  • Προνόμιο αποδοχής – Έχουν τα προνόμια δικαίωμα αποδοχής;
  • Προνόμιο άρνησης – Έχουν τα προνόμια δικαίωμα άρνησης;
  • Προσαρμόσιμο – Είναι το προνόμιο διαθέσιμο για προσαρμογή στην καρτέλα Δικαιώματα υπηρεσίας (Service Permissions);
Δυνατότητα Όνομα προνομίου Περιγραφή Προνόμιο αποδοχής Προνόμιο άρνησης Προσαρμόσιμο
Διαχείριση πελατών Δημιουργία πελάτη Εκχωρεί τη δυνατότητα προβολής και διαχείρισης πελατών, από το επίπεδο συνεργάτη ή χειριστή Ναι Όχι Όχι
Ανάγνωση πελάτη
Ενημέρωση πελάτη Ναι Ναι
Διαγραφή πελάτη Όχι Όχι
Διαχείριση πελάτη
Συμβάντα συνεργατών Δημιουργία συμβάντος συνεργάτη Εκχωρεί πρόσβαση στην προβολή συμβάντων συνεργατών Ναι Όχι Όχι
Ανάγνωση συμβάντος συνεργάτη Ναι Ναι
Ενημέρωση συμβάντος συνεργάτη Όχι Όχι
Διαγραφή συμβάντος συνεργάτη
Διαχείριση συμβάντος συνεργάτη
Διαχειριστές συνεργατών Δημιουργία χρήστη συνεργάτη Εκχωρεί πρόσβαση στην προβολή και διαμόρφωση διαχειριστών συνεργατών Ναι Όχι Όχι
Ανάγνωση χρήστη συνεργάτη Ναι Ναι
Ενημέρωση χρήστη συνεργάτη Όχι Όχι
Διαγραφή χρήστη συνεργάτη
Διαχείριση χρήστη συνεργάτη
Διαχειριστές συνεργατών > Διακριτικά API Δημιουργία διακριτικού συνεργάτη Εκχωρεί τη δυνατότητα προβολής και διαχείρισης διακριτικών ελέγχου ταυτότητας χειριστών Ναι Όχι Όχι
Ανάγνωση διακριτικού συνεργάτη
Ενημέρωση διακριτικού συνεργάτη
Διαγραφή διακριτικού συνεργάτη
Διαχείριση διακριτικού συνεργάτη
Δικαιώματα υπηρεσίας Δημιουργία πακέτου δικαιωμάτων υπηρεσίας Εκχωρεί πρόσβαση για τη διαχείριση πακέτων δικαιωμάτων υπηρεσίας Ναι Όχι Όχι
Ανάγνωση πακέτου δικαιωμάτων υπηρεσίας
Ενημέρωση πακέτου δικαιωμάτων υπηρεσίας
Διαγραφή πακέτου δικαιωμάτων υπηρεσίας
Διαχείριση πακέτου δικαιωμάτων υπηρεσίας
Προεπισκόπηση συνεργατών Ενημέρωση συνεργάτη Εκχωρεί πρόσβαση στην προβολή και στους Συνεργάτες Ναι Όχι Όχι
Προεπισκόπηση συνεργατών > Άλλες ρυθμίσεις Ανάγνωση σύμβασης χρήστη Εκχωρεί πρόσβαση για τη διαμόρφωση παραμέτρων της δυνατότητας σύμβασης χρήστη πελάτη Ναι Όχι Όχι
Ενημέρωση σύμβασης χρήστη
Ρυθμίσεις συνεργατών Ανάγνωση ανάθεσης συνεργάτη Παρέχει τη δυνατότητα προβολής και επεξεργασίας της ανάθεσης προνομίων συνεργάτη στον χειριστή Ναι Όχι Όχι
Ρυθμίσεις συνεργατών > Γενικές πληροφορίες > Ρυθμίσεις απορρήτου Ανάγνωση ανάθεσης πελάτη Εκχωρεί τη δυνατότητα προβολής και διαχείρισης της ανάθεσης προνομίων από τον πελάτη σε συνεργάτες ή τον χειριστή Ναι Ναι Ναι
Ενημέρωση ανάθεσης πελάτη Όχι
Ρυθμίσεις συνεργατών > Έλεγχος ταυτότητας Δημιουργία ελέγχου ταυτότητας συνεργατών Εκχωρεί τη δυνατότητα προβολής και επεξεργασίας της λειτουργίας ελέγχου ταυτότητας συνεργατών και της σχετιζόμενης ρύθμισης παραμέτρων Ναι Όχι Όχι
Ανάγνωση ελέγχου ταυτότητας συνεργατών
Ενημέρωση ελέγχου ταυτότητας συνεργατών
Διαγραφή ελέγχου ταυτότητας συνεργατών
Διαχείριση ελέγχου ταυτότητας συνεργατών
Ρυθμίσεις συνεργατών > Έλεγχος ταυτότητας > Διακριτικά API Δημιουργία διακριτικού συνεργάτη Εκχωρεί τη δυνατότητα προβολής και διαχείρισης διακριτικών ελέγχου ταυτότητας χειριστών Ναι Όχι Όχι
Ανάγνωση διακριτικού συνεργάτη
Ενημέρωση διακριτικού συνεργάτη
Διαγραφή διακριτικού συνεργάτη
Διαχείριση διακριτικού συνεργάτη
Εκχώρηση άδειας χρήσης Edge (Edge Licensing) Δημιουργία άδειας χρήσης Εκχωρεί τη δυνατότητα προβολής και διαχείρισης αδειών χρήσης Edge Ναι Όχι Όχι
Ανάγνωση άδειας χρήσης Ναι Ναι
Ενημέρωση άδειας χρήσης
Διαγραφή άδειας χρήσης Όχι Όχι
Διαχείριση άδειας χρήσης
Ομάδες πυλών Πύλες Διαγνωστικά πακέτα πύλης Δημιουργία πύλης Εκχώρηση δυνατότητα προβολής και διαχείρισης πυλών, από το επίπεδο συνεργάτη ή χειριστή Ναι Ναι Ναι
Ανάγνωση πύλης
Ενημέρωση πύλης
Διαγραφή πύλης
Διαχείριση πύλης
Προβολή καρτέλας λίστας πυλών Εκχωρεί τη δυνατότητα προβολής της καρτέλας λίστας πυλών Όχι Ναι Ναι
Διαγνωστικά πακέτα πύλης > Κάντε λήψη διαγνωστικών πακέτων Λήψη διαγνωστικών στοιχείων πύλης Εκχωρεί τη δυνατότητα λήψης διαγνωστικών στοιχείων πύλης Όχι Ναι Ναι
Ρόλος πρόσβασης υποστήριξης VeloCloud Δημιουργία ανάθεσης συνεργατών Παρέχει τη δυνατότητα προβολής και επεξεργασίας της ανάθεσης προνομίων συνεργάτη στον χειριστή Ναι Όχι Όχι
Ανάγνωση ανάθεσης συνεργάτη
Ενημέρωση ανάθεσης συνεργατών
Διαγραφή ανάθεσης συνεργατών
Διαχείριση ανάθεσης συνεργατών

Όταν δεν επιτρέπεται το αντίστοιχο προνόμιο χρήστη, το παράθυρο Orchestrator εμφανίζει το σφάλμα 404 ο πόρος δεν βρέθηκε (404 resource not found).