Αυτή η ενότητα παρέχει μια επισκόπηση της εγκατάστασης της πύλης συνεργάτη VMware.

Πληροφορίες για τις πύλες συνεργατών

Οι πύλες συνεργατών είναι πύλες προσαρμοσμένες σε μια λειτουργία εσωτερικής εγκατάστασης, στην οποία η πύλη εγκαθίσταται και αναπτύσσεται με δύο διασυνδέσεις.
  • Μία διασύνδεση από την πλευρά του ιδιωτικού ή/και του δημόσιου δικτύου WAN που είναι αφιερωμένη στη λήψη ενθυλακωμένης κυκλοφορίας VCMP από τα απομακρυσμένα Edge, καθώς και τυπικής κυκλοφορίας IPsec από Προορισμοί μη SD-WAN.
  • Μια άλλη διασύνδεση από την πλευρά του κέντρου δεδομένων, η οποία παρέχει πρόσβαση σε πόρους ή δίκτυα που είναι συνδεδεμένα σε έναν δρομολογητή Edge παρόχου, με τον οποίο είναι συνδεδεμένη η πύλη συνεργάτη. Ο δρομολογητής Edge παρόχου συνήθως παρέχει πρόσβαση σε κοινόχρηστες διαχειριζόμενες υπηρεσίες που επεκτείνονται στις διακλαδώσεις ή πρόσβαση σε ένα ιδιωτικό κεντρικό δίκτυο (MPLS / IP-VPN) στο οποίο διαχωρίζονται μεμονωμένοι πελάτες.

Παρέχονται οι ακόλουθες διανομές:

Παρέχεται Περιγραφή Παράδειγμα
VMware Πακέτο πύλης OVA. velocloud-vcg-X.X.X-GA.ova
KVM Είδωλο δίσκου πύλης qcow2. velocloud-vcg-X.X.X-GA.qcow2