Ξεκινήστε ένα αίτημα εξουσιοδότησης επιστροφής εμπορεύματος (RMA) είτε για να επιστρέψετε το υπάρχον Edge είτε για να αντικαταστήσετε ένα Edge.

Υπάρχουν πολλά σενάρια που απαιτούν επανενεργοποίηση RMA Edge. Ακολουθούν τα δύο πιο συνηθισμένα σενάρια:
  • Αντικατάσταση ενός Edge λόγω δυσλειτουργίας—Ένα τυπικό σενάριο όπου απαιτείται η επανενεργοποίηση ενός RMA Edge είναι η αντικατάσταση ενός Edge του ίδιου μοντέλου που παρουσιάζει δυσλειτουργία. Για παράδειγμα, ένας πελάτης πρέπει να αντικαταστήσει ένα μοντέλο 520 Edge με ένα άλλο μοντέλο 520 Edge.
  • Αναβάθμιση μοντέλου υλικού Edge—Ένα άλλο συνηθισμένο σενάριο όπου απαιτείται η επανενεργοποίηση ενός RMA Edge είναι όταν θέλετε να αντικαταστήσετε ένα Edge με διαφορετικό μοντέλο. Συνήθως αυτό οφείλεται σε ένα ζήτημα κλιμάκωσης στο οποίο έχετε ξεπεράσει τη χωρητικότητα του τρέχοντος Edge.
Σημείωση: Το αίτημα επανενεργοποίησης RMA επιτρέπεται μόνο για ενεργοποιημένα Edge.
Μπορείτε να υποβάλετε ένα αίτημα επανενεργοποίησης RMA χρησιμοποιώντας μία από τις ακόλουθες μεθόδους: