Για να προσθέσετε έναν νέο ρόλο για έναν συνεργάτη, εκτελέστε τα ακόλουθα βήματα:

Διαδικασία

 1. Συνδεθείτε στο SASE Orchestrator ως συνεργάτης.
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Διαχείριση (Administration) από το επάνω μενού.
 3. Από το αριστερό μενού, κάντε κλικ στην επιλογή Διαχείριση χρηστών (User Management) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα Ρόλοι (Roles).
 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη ρόλου (Add Role).
 5. Εισαγάγετε τα ακόλουθα στοιχεία για τον νέο προσαρμοσμένο ρόλο:
  Επιλογή Περιγραφή
  Λεπτομέρειες ρόλου (Role Details)
  Όνομα ρόλου (Role Name) Εισαγάγετε ένα όνομα για τον νέο ρόλο.
  Περιγραφή ρόλου (Role Description) Εισαγάγετε μια περιγραφή για τον ρόλο.
  Πρότυπο (Template) Προαιρετικά, επιλέξτε έναν υπάρχοντα ρόλο ως πρότυπο από την αναπτυσσόμενη λίστα. Τα προνόμια για το επιλεγμένο πρότυπο εκχωρούνται στον νέο ρόλο.
  Πεδίο εφαρμογής Επιλέξτε Συνεργάτης (Partner) ή Επιχείρηση (Enterprise) ως πεδίο εφαρμογής για τον νέο ρόλο. Ένας ρόλος με το πεδίο εφαρμογής Συνεργάτης (Partner) μπορεί να εφαρμοστεί σε διαχειριστές επιπέδου συνεργάτη για τον τρέχοντα συνεργάτη. Ένας ρόλος με το πεδίο εφαρμογής Επιχείρηση (Enterprise) εμφανίζεται στη λίστα ρόλων για όλους τους πελάτες του συνεργάτη.
  Δημιουργία ρόλου: Οι επιλογές σε αυτήν την ενότητα διαφέρουν ανάλογα με το επιλεγμένο Πεδίο εφαρμογής (Scope).
  Καθολικές ρυθμίσεις και διαχείριση (Global Settings & Administration) Αυτά τα προνόμια παρέχουν πρόσβαση στη διαχείριση χρηστών και στις καθολικές ρυθμίσεις που είναι κοινές για όλες τις υπηρεσίες. Η επιλογή ενός από τα προνόμια είναι υποχρεωτική. Από προεπιλογή, είναι επιλεγμένο το στοιχείο Καθολικές ρυθμίσεις, υποστήριξη MSP (Global Settings MSP Support) για το πεδίο εφαρμογής Συνεργάτης (Partner). Για το πεδίο εφαρμογής Επιχείρηση (Enterprise), είναι επιλεγμένο από προεπιλογή το στοιχείο Καθολικές ρυθμίσεις, επιχείρηση μόνο για ανάγνωση (Global Settings Enterprise Read Only).
  SD-WAN Αυτά τα προνόμια παρέχουν στον συνεργάτη ή τον διαχειριστή επιχείρησης διαφορετικά επίπεδα πρόσβασης ανάγνωσης ή/και εγγραφής σχετικά με τη διαμόρφωση, την παρακολούθηση και τον διαγνωστικό έλεγχο SD-WAN. Μπορείτε προαιρετικά να επιλέξετε ένα προνόμιο SD-WAN. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι Δεν υπάρχουν προνόμια (No Privileges).
  Cloud Web Security Αυτά τα προνόμια παρέχουν στον συνεργάτη ή τον διαχειριστή επιχείρησης διαφορετικά επίπεδα πρόσβασης γύρω από τις δυνατότητες του Cloud Web Security. Μπορείτε προαιρετικά να επιλέξετε ένα προνόμιο Cloud Web Security. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι Δεν υπάρχουν προνόμια (No Privileges).
  Secure Access Αυτά τα προνόμια παρέχουν στο συνεργάτη ή τον διαχειριστή επιχείρησης διαφορετικά επίπεδα πρόσβασης ανάγνωσης ή/και εγγραφής σχετικά με τις δυνατότητες του Secure Access. Μπορείτε προαιρετικά να επιλέξετε ένα προνόμιο της λειτουργίας Secure Access. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι Δεν υπάρχουν προνόμια (No Privileges).
  Multi Cloud Αυτά τα προνόμια παρέχουν στον συνεργάτη ή τον διαχειριστή επιχείρησης διαφορετικά επίπεδα πρόσβασης ανάγνωσης ή/και εγγραφής γύρω από τις δυνατότητες του Multi Cloud. Μπορείτε προαιρετικά να επιλέξετε ένα προνόμιο λειτουργίας Multi Cloud. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι Δεν υπάρχουν προνόμια (No Privileges).
  Κατάλογος εφαρμογών (App Catalog) Αυτά τα προνόμια παρέχουν στον συνεργάτη ή τον διαχειριστή επιχείρησης διαφορετικά επίπεδα πρόσβασης ανάγνωσης ή/και εγγραφής σχετικά με τις δυνατότητες του Καταλόγου εφαρμογών. Μπορείτε προαιρετικά να επιλέξετε ένα προνόμιο λειτουργίας από τον κατάλογο εφαρμογών. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι Δεν υπάρχουν προνόμια (No Privileges).
 6. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση αλλαγών (Save Changes).
  Ο νέος προσαρμοσμένος ρόλος εμφανίζεται στη σελίδα Διαχείριση χρηστών > Ρόλοι (User Management > Roles) του χρήστη, ανάλογα με το επιλεγμένο Πεδίο εφαρμογής (Scope). Κάντε κλικ στη σύνδεση για τον προσαρμοσμένο ρόλο για να προβάλετε τις ρυθμίσεις.