Για να εγγραφείτε για την αυτόματη ενεργοποίηση Edge:

Προϋποθέσεις

  • Ως χρήστης-συνεργάτης, βεβαιωθείτε ότι διαθέτετε έγκυρο αναγνωριστικό διαχείρισης σχέσεων συνεργάτη (PRM ID), το οποίο λάβατε κατά την εγγραφή σας στο VMware. Εάν δεν έχετε έγκυρο αναγνωριστικό PRM, επικοινωνήστε με το VMware Partner Connect.
  • Απαιτείται εξερχόμενη σύνδεση στο Internet μέσω DHCP για την επιτυχή ολοκλήρωση της ενεργοποίησης προώθησης μέσω push.

Διαδικασία

  1. Συνδεθείτε στο SASE Orchestrator και, στη συνέχεια, μεταβείτε στην επιλογή Διαχείριση Edge (Edge Management) > Αυτόματη ενεργοποίηση Edge (Edge Auto-activation).
  2. Στη σελίδα Αυτόματη ενεργοποίηση Edge (Edge Auto-activation), εισαγάγετε το Αναγνωριστικό PRM (PRM ID).
  3. Κάντε κλικ στην επιλογή Υποβολή (Submit).
    Σημείωση: Απαιτείται να εισαγάγετε το Αναγνωριστικό PRM (PRM ID) μόνο όταν συνδέεστε για πρώτη φορά. Μπορείτε να προβάλετε το απόθεμα Edge στην καρτέλα Διαθέσιμο απόθεμα (Available Inventory) μόνο μετά την επιτυχή επικύρωση του αναγνωριστικού PRM. Η διαδικασία επικύρωσης μπορεί να διαρκέσει από 3 έως και 5 ημέρες. Εάν εισαγάγετε εσφαλμένο αναγνωριστικό PRM, πρέπει να επικοινωνήσετε με την ομάδα υποστήριξης πελατών για να το αλλάξετε.

Επόμενες ενέργειες

Μόνο τα Edge που σας στάλθηκαν μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής εμφανίζονται στην καρτέλα Διαθέσιμο απόθεμα (Available Inventory). Βεβαιωθείτε ότι το αναγνωριστικό PRM που σας έχει ανατεθεί χρησιμοποιείται σε όλες τις μελλοντικές παραγγελίες σας, έτσι ώστε το απόθεμα να αντικατοπτρίζεται σωστά. Πρέπει να αναθέσετε τα Edge στους πελάτες και, στη συνέχεια, να αναθέσετε προφίλ και άδεια χρήσης στα Edge. Για οδηγίες, δείτε Εκχώρηση Edge σε πελάτες.