Φαίνεται βέβαιο ότι οι συσκευές 802.1ad δεν συμπληρώνουν την εξωτερική ετικέτα EtherType με 0x88A8. Απαιτείται ειδική αλλαγή στο user data έτσι ώστε να λειτουργεί με αυτές τις συσκευές.

Υποθέτοντας ότι ένα VRF Διαχείρισης έχει διαμορφωθεί με S-Tag: 20 και C-Tag: 100, επεξεργαστείτε την ενότητα vrf_vlan στο / etc / config / gatewayd ως εξής. Επίσης, καθορίστε το resp_mode σε 1, έτσι ώστε η Πύλη SD-WAN να χαλαρώσει τον έλεγχο για να επιτρέψει πλαίσια Ethernet που έχουν εσφαλμένο EtherType 0x8100 στην εξωτερική κεφαλίδα.