Ένας χρήστης συνεργάτης μπορεί να διαχειριστεί τις άδειες χρήσης Edge και να τις εκχωρήσει σε πελάτες.

Διαδικασία

 1. Συνδεθείτε στο SASE Orchestrator ως συνεργάτης και κάντε κλικ στην επιλογή Διαχείριση πελατών συνεργατών (Manage Partner Customers).
 2. Κάντε κλικ στη σύνδεση προς ένα όνομα πελάτη για να μεταβείτε στην εταιρική πύλη.
 3. Στην πύλη επιχείρησης, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις υπηρεσίας (Service Settings) > Εκχώρηση άδειας χρήσης Edge (Edge Licensing).
 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Διαχείριση αδειών χρήσης Edge (Manage Edge Licensing).
 5. Στο παράθυρο Επιλογή αδειών χρήσης Edge (Select Edge Licenses), επιλέξτε τις σχετικές άδειες χρήσης με βάση το εύρος ζώνης, τον όρο, την έκδοση και την περιοχή, και μετακινήστε τες στο τμήμα παραθύρου Επιλεγμένες άδειες χρήσης Edge (Selected Edge Licenses).
  Σημείωση: Εκτός από τις υπάρχουσες άδειες χρήσης, το VMware προσφέρει μια δοκιμαστική έκδοση άδειας χρήσης με την έκδοση ως POC. Εάν επιλέξετε μια άδεια χρήσης POC, δεν μπορείτε να επιλέξετε τις άλλες άδειες χρήσης.
 6. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση (Save). Οι επιλεγμένες άδειες χρήσης εμφανίζονται στο παράθυρο Εκχώρηση άδειας χρήσης Edge (Edge Licensing).
  Σημείωση:

  Εάν έχετε επιλέξει την άδεια χρήσης POC, μπορείτε να κάνετε κλικ στην επιλογή Αναβάθμιση άδειας χρήσης Edge (Upgrade Edge License), για να αναβαθμίσετε την άδεια χρήσης στο επόμενο επίπεδο. Επιλέξτε Standard, Enterprise ή Premium έκδοση από τη λίστα. Δεν μπορείτε να υποβαθμίσετε έναν τύπο άδειας χρήσης στην προηγούμενη έκδοση.

 7. Κάντε κλικ στην επιλογή Λήψη αναφοράς (Download Report), για να δημιουργήσετε μια αναφορά των αδειών χρήσης και των συσχετισμένων Edge σε μορφή CSV.

Επόμενες ενέργειες

Όταν δημιουργείτε ένα Edge, μπορείτε να επιλέξετε και να εκχωρήσετε μια άδεια χρήσης Edge από τη λίστα.

Μπορείτε να εκχωρήσετε μια άδεια χρήσης σε ένα υπάρχον Edge:

 • Στην υπηρεσία SD-WAN της πύλης επιχείρησης, κάντε κλικ στις επιλογές Διαμόρφωση (Configure ) > Edge (Edges).
 • Για να αντιστοιχίσετε άδεια χρήσης σε κάθε Edge, κάντε κλικ στη σύνδεση του Edge και επιλέξτε την άδεια χρήσης στην περιοχή Ιδιότητες (Properties) της σελίδας Προεπισκόπηση Edge (Edge Overview). Μπορείτε επίσης να επιλέξετε το Edge και να κάνετε κλικ στις επιλογές Αντιστοίχιση άδειας χρήσης Edge (Assign Edge License) για να αντιστοιχίσετε την άδεια χρήσης.
 • Για να αντιστοιχίσετε μια άδεια χρήσης σε πολλά Edge, επιλέξτε τα κατάλληλα Edge, κάντε κλικ στην επιλογή Αντιστοίχιση άδειας χρήσης Edge (Assign Edge License) και επιλέξτε την άδεια χρήσης.