Ποιος είναι ο σκοπός αυτής της δοκιμής

Εκτελέστε αυτήν τη δοκιμή για να κατανοήσετε τη συμπεριφορά των τρεχουσών ροών.

Πότε μπορείτε να εκτελέσετε αυτήν τη δοκιμή

Για να αναλύσετε τον τρόπο αποστολής μιας εισερχόμενης ροής κυκλοφορίας από το VMware SD-WAN. Για συγκεκριμένα ζητήματα ροής, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε IP/θύρα προέλευσης ή IP/θύρα προορισμού ως φίλτρα για να προβάλετε τη συγκεκριμένη ροή κυκλοφορίας. Για οδηγίες σχετικά με τον τρόπο εκτέλεσης απομακρυσμένου διαγνωστικού ελέγχου στα Edge, ανατρέξτε στην ενότητα Εκτελέστε δοκιμές απομακρυσμένων διαγνωστικών σε Edge.

Τι πρέπει να ελέγξετε στην εξαγωγή της δοκιμής

Ακολουθεί ένα παράδειγμα της εξαγωγής δοκιμής:

  1. Επαληθεύστε αν η κυκλοφορία ακολουθεί τη σωστή πολιτική επιχείρησης.
  2. Επαληθεύστε εάν η πολιτική LINK κυκλοφορίας και η διαδρομή λαμβάνονται όπως έχουν ρυθμιστεί στην πολιτική επιχείρησης.
  3. Βεβαιωθείτε ότι ο χάρτης εφαρμογής είναι σε θέση να αναγνωρίσει την κυκλοφορία με σωστή υπογραφή εφαρμογής.
  4. Δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε τις ροές εκκαθάρισης, εάν οι αλλαγές διαμόρφωσης της πολιτικής επιχείρησης έχουν γίνει πριν από αυτήν.
Σημείωση: Αυτή η εξαγωγή περιορίζεται σε μέγιστο αριθμό 1.000 καταχωρήσεων.