Ποιος είναι ο σκοπός αυτής της δοκιμής

Εκτελέστε αυτήν τη δοκιμή για να προβάλετε τη ρύθμιση OSPFv3 και την κατάσταση γειτονικού στοιχείου.

Πότε μπορείτε να εκτελέσετε αυτήν τη δοκιμή

Για οδηγίες, βλ. Εκτελέστε δοκιμές απομακρυσμένων διαγνωστικών σε Edge.

Τι πρέπει να ελέγξετε στην εξαγωγή της δοκιμής

Εκτελέστε τη ρύθμιση OSPFv3 και την κατάσταση γειτονικού στοιχείου στο απαιτούμενο Edge. Ακολουθεί ένα παράδειγμα της εξαγωγής δοκιμής: