Ποιος είναι ο σκοπός αυτής της δοκιμής

Η εντολή «Πληροφορίες συστήματος» (System Information) χρησιμοποιείται για την προβολή των στατιστικών στοιχείων φόρτωσης συστήματος και σταθερότητας WAN του Edge.

Πότε μπορείτε να εκτελέσετε αυτήν τη δοκιμή

Εκτελέστε αυτήν τη δοκιμή για να προβάλετε πληροφορίες συστήματος, όπως φόρτωση συστήματος, πρόσφατα στατιστικά στοιχεία σταθερότητας WAN, λεπτομέρειες υπηρεσιών παρακολούθησης και ούτω καθεξής. Οι αποσυνδέσεις διοχέτευσης δεν περιλαμβάνουν το πλήθος των απευθείας συνδέσεων ασφαλείας IP. Τα στατιστικά στοιχεία σταθερότητας WAN περιλαμβάνουν τον αριθμό των φορών που μεμονωμένες διοχετεύσεις VPN και συνδέσεις WAN έχασαν τη συνδεσιμότητα για τουλάχιστον 700 χιλιοστά του δευτερολέπτου.

Για οδηγίες σχετικά με τον τρόπο εκτέλεσης απομακρυσμένου διαγνωστικού ελέγχου στα Edge, ανατρέξτε στην ενότητα Εκτελέστε δοκιμές απομακρυσμένων διαγνωστικών σε Edge.

Τι πρέπει να ελέγξετε στην εξαγωγή της δοκιμής

Ακολουθεί ένα παράδειγμα της εξαγωγής δοκιμής: