Ποιος είναι ο σκοπός αυτής της δοκιμής

Εκτελέστε αυτήν τη δοκιμή για να επαληθεύσετε εάν η διαμόρφωση OSPF έχει προωθηθεί σωστά από το Edge στο Orchestrator.

Πότε μπορείτε να εκτελέσετε αυτήν τη δοκιμή

Εκτελέστε αυτήν τη δοκιμή για να επαληθεύσετε τη διαμόρφωση OSPF του Edge. Για οδηγίες, βλ. Εκτελέστε δοκιμές απομακρυσμένων διαγνωστικών σε Edge.

Τι πρέπει να ελέγξετε στην εξαγωγή της δοκιμής

Εκτελέστε τη δοκιμή Εμφάνιση ρύθμισης OSPF (Show OSPF Setting) στο απαιτούμενο Edge. Ακολουθεί ένα παράδειγμα της εξαγωγής δοκιμής:
Επαληθεύστε τα εξής στην εξαγωγή:
  • Επαληθεύστε εάν το Edge έχει προωθήσει τη διαμόρφωση όπως το αναγνωριστικό περιοχής, το δίκτυο, το κόστος ελέγχου ταυτότητας και το Hello timer από το Orchestrator, εάν έχετε ρυθμίσεις OSPF πελάτη.