Ποιος είναι ο σκοπός αυτής της δοκιμής

Να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη συσκευή HA, τη διεύθυνση IP, τη σύνδεση, την κατάσταση και τις πληροφορίες σύνδεσης.

Πότε μπορείτε να εκτελέσετε αυτήν τη δοκιμή

Εκτελέστε αυτήν τη δοκιμή για να προβάλετε τις βασικές πληροφορίες και τις πληροφορίες διασύνδεσης ενεργών Edge και Edge σε αναμονή όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία HA.

Για οδηγίες σχετικά με τον τρόπο εκτέλεσης απομακρυσμένου διαγνωστικού ελέγχου στα Edge, ανατρέξτε στην ενότητα Εκτελέστε δοκιμές απομακρυσμένων διαγνωστικών σε Edge.

Τι πρέπει να ελέγξετε στην εξαγωγή της δοκιμής

Ακολουθεί ένα παράδειγμα της εξαγωγής δοκιμής:
Σχήμα 1. Τυπικό HA
Σχήμα 2. Βελτιωμένο HA