Ποιος είναι ο σκοπός αυτής της δοκιμής

Εκτελέστε αυτήν τη δοκιμή για να δείτε τις δρομολογήσεις ίδιας προέλευσης E1 του LSA που κοινοποιούνται στον δρομολογητή OSPFv3 από το Edge.

Πότε μπορείτε να εκτελέσετε αυτήν τη δοκιμή

Για οδηγίες, βλ. Εκτελέστε δοκιμές απομακρυσμένων διαγνωστικών σε Edge.

Τι πρέπει να ελέγξετε στην εξαγωγή της δοκιμής

Εκτελέστε τις δρομολογήσεις ίδιας προέλευσης E1 του LSA που κοινοποιούνται στον δρομολογητή OSPFv3 από το Edge. Ακολουθεί ένα παράδειγμα της εξαγωγής δοκιμής: