Ποιος είναι ο σκοπός αυτής της δοκιμής

Αυτή η δοκιμή παρέχει τη λίστα των δρομολογήσεων ίδιας προέλευσης E1.

Πότε μπορείτε να εκτελέσετε αυτήν τη δοκιμή

Εκτελέστε αυτήν τη δοκιμή για να αντιμετωπίσετε προβλήματα δρομολόγησης σε δρομολογήσεις ίδιας προέλευσης τύπου E1. Για οδηγίες, βλ. Εκτελέστε δοκιμές απομακρυσμένων διαγνωστικών σε Edge.

Τι πρέπει να ελέγξετε στην εξαγωγή της δοκιμής

Εκτελέστε τη δοκιμή Εμφάνιση βάσης δεδομένων OSPF για δρομολογήσεις ίδιας προέλευσης E1 (Show OSPF Database for E1 Self-Originate Routes) στο απαιτούμενο Edge. Ακολουθεί ένα παράδειγμα της εξαγωγής δοκιμής:
Επαληθεύστε τα εξής στην εξαγωγή:
  • Ο τύπος LSA έχει οριστεί σε εξωτερικό LSA.
  • Ο δρομολογητής κοινοποίησης πρέπει να είναι ο δρομολογητής από τον οποίο προέρχεται αυτή η δρομολόγηση.
  • Για την ηλικία LS, ελέγξτε αν υπάρχουν προβλήματα κοινοποίησης.