Ποιος είναι ο σκοπός αυτής της δοκιμής

Εκτελέστε αυτήν τη δοκιμή για να προβάλετε τις δρομολογήσεις OSPFv3 ολοκληρωμένης εκμάθησης από γειτονικά στοιχεία OSPFv3 για το καθορισμένο πρόθημα. Εμφανίζει όλες τις δρομολογήσεις OSPFv3 από τα γειτονικά στοιχεία, εάν δεν έχει καθοριστεί το πρόθημα. Αυτή η δοκιμή εμφανίζει δρομολογήσεις OSPFv3 με ενέργειες όπως το φίλτρο εισερχομένων με έλεγχο ροής overlay από το Orchestrator που εφαρμόζεται.

Πότε μπορείτε να εκτελέσετε αυτήν τη δοκιμή

Εκτελέστε αυτήν τη δοκιμή για να επαληθεύσετε τις δρομολογήσεις OSPFv3. Για οδηγίες, βλ. Εκτελέστε δοκιμές απομακρυσμένων διαγνωστικών σε Edge.

Τι πρέπει να ελέγξετε στην εξαγωγή της δοκιμής

Εκτελέστε τις Δρομολογήσεις OSPFv3 (OSPFv3 Routes) στο απαιτούμενο Edge. Ακολουθεί ένα παράδειγμα της εξαγωγής δοκιμής: