Ποιος είναι ο σκοπός αυτής της δοκιμής

Διαγράφει από τον πίνακα ARP συγκεκριμένες καταχωρήσεις ARP των οποίων έχει γίνει ολοκληρωμένη εκμάθηση από τη διασύνδεση.

Πότε μπορείτε να εκτελέσετε αυτήν τη δοκιμή

Αυτή η δοκιμή εκτελείται όταν υπάρχουν παλιές καταχωρήσεις στη δοκιμή αποτύπωση πινάκων ARP. Για οδηγίες, βλ. Εκτελέστε δοκιμές απομακρυσμένων διαγνωστικών σε Edge.

Τι πρέπει να ελέγξετε στην εξαγωγή της δοκιμής

Εκτελέστε τη δοκιμή Εκκαθάριση ARP Cache (Clear ARP Cache) στο απαιτούμενο Edge. Ακολουθεί ένα παράδειγμα της εξαγωγής δοκιμής: