Ποιος είναι ο σκοπός αυτής της δοκιμής

Να καταργηθούν όλες τις υπάρχουσες καταχωρήσεις NAT από τη συσκευή.

Πότε μπορείτε να εκτελέσετε αυτήν τη δοκιμή

Εκτελέστε αυτήν τη δοκιμή αν ο πίνακας NAT έχει εσφαλμένη καταχώρηση NAT ή αν αντιμετωπίζετε προβλήματα που σχετίζονται με το NAT. Για οδηγίες, βλ. Εκτελέστε δοκιμές απομακρυσμένων διαγνωστικών σε Edge.

Τι πρέπει να ελέγξετε στην εξαγωγή της δοκιμής

Όλες οι καταχωρήσεις NAT θα εκκαθαριστούν και θα μπορούσαν να έχουν αντίκτυπο στην τρέχουσα κυκλοφορία.

Ακολουθεί ένα παράδειγμα της εξαγωγής δοκιμής: