Ποιος είναι ο σκοπός αυτής της δοκιμής

Για να διαγράψετε όλες τις τρέχουσες ενεργές περιόδους λειτουργίας/συγκεκριμένες ροές στη συσκευή.

Πότε μπορείτε να εκτελέσετε αυτήν τη δοκιμή

Όταν η συγκεκριμένη κυκλοφορία δεν ακολουθεί τη σωστή πολιτική επιχείρησης ή αντιμετωπίζει προβλήματα με τη συγκεκριμένη ροή.

Εκτελέστε τη δοκιμή Εκκαθάριση περιόδων λειτουργίας τείχους προστασίας (Flush Firewall Sessions) στο απαιτούμενο Edge παρέχοντας τη διεύθυνση IP προέλευσης ή προορισμού ή και τις δύο. Για οδηγίες, βλ. Εκτελέστε δοκιμές απομακρυσμένων διαγνωστικών σε Edge.

Τι πρέπει να ελέγξετε στην εξαγωγή της δοκιμής

Επαληθεύστε εάν οι ροές που έχουν εκκαθαριστεί είναι ίσες με τις εμφανιζόμενες ροές. Αυτό θα δημιουργούσε μια μικρή και προσωρινή διακοπή στο δίκτυο.

Ακολουθεί ένα παράδειγμα της εξαγωγής δοκιμής: