Ποιος είναι ο σκοπός αυτής της δοκιμής

Εκτελέστε αυτήν τη δοκιμή για να απαριθμήσετε τα προθήματα IPv6 που έλαβε το Edge από το γειτονικό BGPv6 πριν εφαρμόσετε τα φίλτρα εισερχομένων του γειτονικού BGPv6 που έχουν διαμορφωθεί στο Orchestrator.

Πότε μπορείτε να εκτελέσετε αυτήν τη δοκιμή

Εκτελέστε αυτήν τη δοκιμή για να ελέγξετε και να επιβεβαιώσετε ότι όλα τα προθήματα λαμβάνονται από το Edge από έναν γειτονικό BGPv6. Για οδηγίες, βλ. Εκτελέστε δοκιμές απομακρυσμένων διαγνωστικών σε Edge.

Τι πρέπει να ελέγξετε στην εξαγωγή της δοκιμής

Εκτελέστε τη δοκιμή Εμφάνιση δρομολογήσεων γειτονικού BGPv6 που ελήφθησαν (Show BGPv6 Neighbor Received Routes) στo απαιτούμενo Edge. Ακολουθεί ένα παράδειγμα της εξαγωγής δοκιμής:
Επαληθεύστε τα εξής στην εξαγωγή:
  • Η εξαγωγή πρέπει να εμφανίζει τον συνολικό αριθμό προθημάτων που λαμβάνονται από το Edge.
  • Η εξαγωγή πρέπει να αναφέρει τον αριθμό των προθημάτων BGPv6 που φιλτράρονται από τα φίλτρα εισερχομένων.
  • Το Edge πρέπει να αναφέρει όλα τα ληφθέντα προθήματα.
  • Εάν δεν υπάρχει πρόθημα BGPv6 στον πίνακα, ελέγξτε την κατάσταση γειτονιάς BGPv6 και ελέγξτε επίσης τη λίστα των προθημάτων BGPv6 που κοινοποιούνται από το ομότιμο BGP στη γειτονική συσκευή.