Ποιος είναι ο σκοπός αυτής της δοκιμής

Εκτελέστε αυτήν τη δοκιμή για να προσδιορίσετε τους μετρητές πακέτων BFD (Απεσταλμένα/Ληφθέντα).

Πότε μπορείτε να εκτελέσετε αυτήν τη δοκιμή

Εκτελέστε αυτήν τη δοκιμή εάν το BFD αποτυγχάνει να τεθεί σε λειτουργία ή είναι εκτός λειτουργίας. Για οδηγίες σχετικά με τον τρόπο εκτέλεσης απομακρυσμένου διαγνωστικού ελέγχου στα Edge, ανατρέξτε στην ενότητα Εκτελέστε δοκιμές απομακρυσμένων διαγνωστικών σε Edge.

Τι πρέπει να ελέγξετε στην εξαγωγή της δοκιμής

Ακολουθεί ένα παράδειγμα της εξαγωγής δοκιμής:

Στην εξαγωγή απομακρυσμένων διαγνωστικών εμφανίζονται οι ακόλουθες πληροφορίες:
  • Ο αριθμός των πακέτων ελέγχου BFD που αποστέλλονται/λαμβάνονται, εάν αυξάνεται ο μετρητής μόνο των απεσταλμένων ή μόνο των ληφθέντων, υποδεικνύει ένα πρόβλημα στην πλευρά που δεν αυξάνεται.
  • Πλήθος πακέτων Echo που στάλθηκαν/ελήφθησαν. Η λειτουργία Echo δεν υποστηρίζεται, οπότε ιδανικά θα πρέπει να απενεργοποιηθεί και στο ομότιμο.
  • Πλήθος συμβάντων σε λειτουργία/εκτός λειτουργίας περιόδου λειτουργίας, που επιβεβαιώνει πόσα συμβάντα «Σε λειτουργία» (UP)/ «Εκτός λειτουργίας» (Down) εμφανίζονται.
  • Πλήθος ειδοποιήσεων Zebra.