Ποιος είναι ο σκοπός αυτής της δοκιμής

Να ελέγξετε τις ενεργές διαδρομές διοχέτευσης μεταξύ των τοπικών συνδέσεων WAN και κάθε ομότιμου, και την κατάσταση πύλης.

Πότε μπορείτε να εκτελέσετε αυτήν τη δοκιμή

Κάθε φορά που αντιμετωπίζετε προβλήματα επικοινωνίας από τοποθεσία σε τοποθεσία ή προβλήματα κυκλοφορίας πύλης, εκτελέστε αυτήν τη δοκιμή για να ελέγξετε εάν η διοχέτευση είναι σε λειτουργία για τον προορισμό.

Για οδηγίες σχετικά με τον τρόπο εκτέλεσης απομακρυσμένου διαγνωστικού ελέγχου στα Edge, ανατρέξτε στην ενότητα Εκτελέστε δοκιμές απομακρυσμένων διαγνωστικών σε Edge.

Τι πρέπει να ελέγξετε στην εξαγωγή της δοκιμής

Ακολουθεί ένα παράδειγμα της εξαγωγής δοκιμής:

Στην εξαγωγή απομακρυσμένων διαγνωστικών εμφανίζονται οι ακόλουθες πληροφορίες:
Πεδίο Περιγραφή
Σύνδεση WAN (WAN Link) Καθορίζει τη διεύθυνση IP σύνδεσης WAN που χρησιμοποιείται για τη δημιουργία διοχέτευσης.
Τοπική IP (Local IP) Καθορίζει τη διεύθυνση IP φυσικής διασύνδεσης για τη σύνδεση WAN.
Απομακρυσμένη IP (Remote IP) Καθορίζει την διεύθυνση IP ομότιμου στην οποία σχηματίζεται η διοχέτευση.
Κατάσταση (State) Καθορίζει την κατάσταση διοχέτευσης. Η κατάσταση μπορεί να είναι οποιαδήποτε από τις εξής:
  • Σταθερή (Stable) - Η διοχέτευση είναι σε λειτουργία και σταθερή.
  • Ασταθής (Unstable) - Η διοχέτευση έχει απώλεια πακέτων, διακύμανση καθυστέρησης ή λανθάνοντα χρόνο. Μπορείτε να ελέγξετε τις εξαγωγές για να βρείτε ποια είναι η αιτία για την ασταθή διοχέτευση.
  • BW_Measurement - Σε αυτή την κατάσταση και οι δύο ομότιμοι διαπραγματεύονται τη διοχέτευση μεταξύ τους.
  • Αθόρυβη (Quiet) - Δεν παρατηρείται κίνηση κατά μήκος της διοχέτευσης.
Οτιδήποτε άλλο εκτός από την κατάσταση «Σταθερή» (Stable) επιβεβαιώνει ότι το πρόβλημα είναι με τη σύνδεση WAN.
VPN Καθορίζει την κατάσταση VPN και θα πρέπει να είναι σε λειτουργία για καλή διοχέτευση.
Εύρος ζώνης (Bandwidth) (tx/rx) Υποδεικνύει το εύρος ζώνης της διοχέτευσης.
Καθυστέρηση (Latency) (tx/rx) Υποδεικνύει την καθυστέρηση της διοχέτευσης.
Διακύμανση καθυστέρησης (Jitter) (tx/rx) Υποδεικνύει τη διακύμανση καθυστέρησης της διοχέτευσης.
Απώλεια (Loss) (τx/rx) Υποδεικνύει την απώλεια πακέτων της διοχέτευσης.
Byte (tx/rx) Υποδεικνύει τα byte της διοχέτευσης σε MB.
Χρόνος λειτουργίας (Uptime) Υποδεικνύει τη διάρκεια του χρόνου λειτουργίας της διοχέτευσης.
Λειτουργία (Mode) Καθορίζει τη λειτουργία της διοχέτευσης:
  • Στατική (Static) - Οι στατικές διοχετεύσεις είναι πάντα σε λειτουργία.
  • Δυναμική (Dynamic) - Δυναμικές διοχετεύσεις παρατηρούνται συνήθως για τη διοχέτευση b2b και θα σχηματιστούν με βάση τις απαιτήσεις.