Ποιος είναι ο σκοπός αυτής της δοκιμής

Να αλλάξει η διαδρομή κυκλοφορίας της κυκλοφορίας στο cloud (Internet).

Πότε μπορείτε να εκτελέσετε αυτήν τη δοκιμή

Εκτελέστε αυτήν τη δοκιμή εάν θέλετε να αλλάξετε τη διαδρομή της κυκλοφορίας δεδομένων είτε για να χρησιμοποιήσετε την πολιτική επιχείρησης είτε για να χρησιμοποιήσετε τη διαδρομή πύλης (πολλαπλών διαδρομών), είτε για να μεταβείτε απευθείας στη διασύνδεση WAN.

Για οδηγίες σχετικά με τον τρόπο εκτέλεσης απομακρυσμένου διαγνωστικού ελέγχου στα Edge, ανατρέξτε στην ενότητα Εκτελέστε δοκιμές απομακρυσμένων διαγνωστικών σε Edge.

Τι πρέπει να ελέγξετε στην εξαγωγή της δοκιμής

Ακολουθεί ένα παράδειγμα της εξαγωγής δοκιμής: